"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-18

Två Umeåforskare får årets stipendium från Hjärnfonden

NYHET Två unga lovande forskare vid Umeå universitet – Anna Gharibyan och Kristoffer Brännström – får årets postdoktorala stipendium från Hjärnfonden på vardera 280 000 kronor.

Kristoffer Brännström är postdoktor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Han disputerade 2009 med avhandlingen 

Molecular dissection of established and proposed members of the Op18/Stathmin family of tubulin binding proteins och forskar nu bland annat om demens och Alzheimers sjukdom.

Anna Gharibyan
Anna Gharibyan.

Anna Gharibyan är postdoktor vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Amyloids here, amyloids there…What’s wrong with them? och forskar nu om molekyler som potentiellt kan användas som biomarkörer för Parkinsons sjukdom.

– Hjärnfondens postdoktorala stipendium har stor betydelse för min fortsatta forskarkarriär. Det ger mig både möjligheter och fortsätta arbeta med spännande projekt och etablera mig själv som en självständig forskare, säger Anna Gharibyan.

Totalt delar Hjärnfonden ut 5,6 miljoner kronor i form av stipendium, vilket i år ger möjlighet för 20 unga hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska på hjärnan och dess sjukdomar.

Läs mer i Hjärnfondens pressmeddelande

Redaktör: Michael Nordvall