"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-22

Två Umeåforskare invalda i Kungl. Vetenskapsakademin

NYHET Två professorer vid Umeå universitet har blivit invalda i Kungl. Vetenskapsakademien. Gert Brodin, professor i fysik, har blivit invald i klassen för fysik och Gunnar Malmberg, professor i kulturgeografi, i klassen för geovetenskaper.

Att bli invald som ledamot av akademien är ett exklusivt erkännande för sina insatser. Det kan gälla framstående forskning inom matematik, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskaper eller humaniora, men också andra stora insatser till stöd för vetenskaperna.

Gert Brodin är professor i fysik vid institutionen för fysik, Umeå universitet. Hans forskning fokuserar på ickelinjära fenomen inom plasmafysik. Plasma beskrivs ibland som det fjärde fysiska tillståndet efter fast materia, flytande materia (vätskor) och gas. Om gas upphettas så mycket att dess atomer när de kolliderar börjar slå loss elektroner från varandra, uppkommer ett plasma. För den teoretiska beskrivningen av plasmer gäller att det i regel inte finns några raka samband mellan påverkan och effekt, till exempel mellan temperatur och atomernas rörelser. Man säger att det råder ickelinjära förhållanden, som ger plasmat många spännande och ”ovanliga” egenskaper. Brodins forskning har under de senaste åren inriktats mot plasmer med hög täthet, vilket inkluderar tillämpningar mot tröghetsfusion. Tröghetsfusion syftar till energiproduktion genom sammanslagning av deuterium och tritium.

Gunnar Malmberg är uppväxt i Lund och är sedan 2002 professor i kulturgeografi vid institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet, men är även knuten till Centrum för befolkningsstudier i Umeå. Han forskar främst i befolkningsgeografi med särskilt intresse för migration samt för den åldrande befolkningen och dess livsvillkor. Ett tema har varit betydelsen av sociala nätverk och platsanknytning för flyttningsbeslut. Ett av Gunnar Malmbergs senare forskningsprojekt berör familjenätverkens geografi; hur kontakter och närhet mellan generationer förändras och påverkar demografiskt beteende. Forskningen visar att trots ökad rörlighet och familjens minskade roll för omsorg så spelar närheten till släktingar en stor roll. Forskningen har bl.a. utgått från registerbaserade databaser och Gunnar Malmberg har också medverkat i uppbyggnaden av nationella och internationella forskningsdatabaser. Tidigare har Gunnar Malmberg studerat storstadstillväxt och befolkningsomflyttningar i Latinamerika och har byggt upp ett omfattande internationellt nätverk, bland annat i flera utvecklingsländer.

Pressbild av Gert Brodin
Pressbild av Gunnar Malmberg

För ytterligare information, kontakta gärna:

Gert Brodin, professor i fysik Telefon: 090 7865771
E-post: gert.brodin@physics.umu.se

Gunnar Malmberg, professor i kulturgeografi Telefon: 090-7865495
E-post: gunnar.malmberg@geography.umu.se

Redaktör: Karin Wikman