"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-11

Två Umeånamn bland ”Framtidens forskningsledare”

NYHET Två unga forskare vid Umeå universitet finns bland de tjugo i landet som enligt Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har potential att bli ”framtidens forskningsledare” och därmed får vardera 8,5 miljoner kr i anslag för de kommande fem åren.

Mottagarna i Umeå är virusforskaren Niklas Arnberg, Inst. för klinisk mikrobiologi, och DNA-forskaren Andrei Chabes, Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Förutom det stora anslaget också deltar de också i ett särskilt program för ledarskapsutveckling.

Niklas Arnberg studerar tre olika typer av virus – adenovirus, picornavirus och influensavirus – för att försöka identifiera molekylära mekanismer och komponenter som de använder sig av för att binda till olika typer av värdceller. Målet är att förstå processen tillräckligt väl för att utveckla virusläkemedel. Hans grupp har nyligen visat att vissa typer av molekyler effektivt hindrar en del virus från att binda till och infektera ögonceller. Inom fem år hoppas man kunna testa de första läkemedlen som bygger på detta.

En annan tillämpning med forskningsprojektet är att utnyttja virus för s.k. genterapi, dvs. behandling med gener. Virus används i det sammanhanget för att överföra gener till kroppens celler. Då krävs att virusets eget cellbindningssystem kan modifieras så att söker upp rätt celler, t.ex. cancerceller. En utförlig beskrivning av Arnbergs forskning finns i Umeå universitets projektdatabas: www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=1

Andrei Chabes forskar kring frågor om hur arvsmassan förs vidare när cellerna delar sig. Hur regleras kopiering och reparation av DNA? Cellerna lagrar sin genetiska information, arvsmassan, som långa DNA-kedjor, uppbyggda av fyra olika deoxyribonukleotider (dNTP). Det är av yttersta vikt med rätt dNTP-koncentration när DNA ska kopieras (replikeras) eller repareras, men frågan är också om deoxyribonukleotiderna inte bara är enkla byggstenar utan i sig själva har en reglerande roll.

Chabes' projekt ägnas åt deras betydelse i den komplicerade mekanismen för celldelning, reparation av DNA-skador och s.k. programmerad celldöd. En utförlig beskrivning av Chabes' forskning finns i Umeå universitets projektdatabas: www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=10

Det var totalt 188 unga forskare över hela landet som sökte i den tredje utlysningen inom programmet Framtidens forskningsledare. Ett urval av 63 sökande inbjöds att inkomma med fullständig ansökan och efter internationell granskning kallades 32 till intervju.
– Det har varit en grannlaga uppgift att vaska fram 20 kandidater bland så många oerhört kvalificerade sökande, säger professor Gunnar Svedberg, beredningskommitténs ordförande.

Fullständig lista över mottagarna finns på SSF:s webbsida www.stratresearch.se

Kontaktuppgifter:

Forskarassistent Niklas Arnberg, Inst. för klinisk mikrobiologi, enheten för virologi Tel. 090-785 84 40,
E-post: niklas.arnberg@climi.umu.se Forskarassistent Andrei Chabes (f.n. i USA), mobiltel. 073-620 54 46
E-post: andrei.chabes@medchem.umu.se

Redaktör: Hans Fällman