"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-21

Två unga Umeåforskare får idéstöd

NYHET Två forskningsidéer från Umeå universitet finns bland de totalt åtta i hela landet som nu får stöd via Vårdalstiftelsens ”Idéprovning”. Projektbidrag på 1,5 miljoner kronor vardera går till omvårdnadsforskaren David Edvardsson och epidemiologen Anna Oudin.

Samhällsrelevans och nytänkande tillsammans med god vetenskaplig förankring har varit ledord när stiftelsens bedömargrupper har granskat de inkomna idéerna. De idéer som till sist valdes ut har lyckats kombinera det vetenskapliga innehållet med ett nytänkande och ett samhällsrelevant perspektiv.
Bland de fyra belönade idéerna under rubriken Åldrandets utmaningar får David Edvardsson, forskarassistent vid Institutionen för omvårdnad, ett projektstöd för Utveckling av ett "minimum data set" för personorientering och hälsa inom svensk äldre- och demensvård.

Projektets syfte är att genomföra nationellt representativa mätningar av hälsa och livskvalitet hos äldre i särskilda boenden, samt att utvärdera i vilken utsträckning den vård som ges är personcentrerad. Projektet ska utveckla en svensk motsvarighet till så kallade ’minimum data sets’, vilket innebär att bygga upp en metodik för systematiska skattningar med utgångspunkt i internationellt jämförbara, valida och reliabla mått på dels äldres hälsa och livskvalitet, dels graden av personcentrerad vård, och att använda den metodiken för att få en återkommande inblick i vården som bedrivs och dess inverkan på hälsa hos äldre i särskilda boenden.

Observera att David Edvardsson föreläser om just vårdmiljöer vid torsdagens Vetenskapslunch (22 mars kl. 12:15) i Kafé Station, Umeå.
Bland tre belönade idéer under rubriken Barns och ungas hälsa och välbefinnande får Anna Oudin, postdoktor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, stöd för projektet Barnastma, stress och luftföroreningar - ett samspel mellan psykisk och fysisk miljö.

Projektet syftar till att bättre förstå hur fysisk och psykisk miljö inverkar på barns hälsa och välbefinnande genom att studera orsakssambanden mellan luftföroreningar, stress och astma hos barn i Sverige. Data från svenska register är en viktig förutsättning för projektet. Anna Oudin ingår i SIMSAM-nätverket i Umeå, och projektet blir en del av SIMSAMs forskningsprogram ”Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd”. Kontaktuppgifter David Edvardsson:
www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=dadlut99

Kontaktuppgifter Anna Oudin:
www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=anou0004

Mer information om  Idéprovningen och om övriga belönade projekt på
Vårdalstiftelsens webbsida

Redaktör: Michael Nordvall