"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-29

Tvärvetenskap och patientkontakt kan rusta för kommande kriser

NYHET Coronapandemin har förändrat livet för 70-plussare i Sverige, som ofta är beroende av kommunal vård och omsorg. Många verksamheter har varit drabbade av smittspridning och dödsfall under pandemin. Doktorander vid forskarskolan SWEAH vill se mer tvärvetenskaplig forskning som rustar Sverige för kommande hälsokriser.

Text: Ola Nilsson

– Det finns ett uttryck inom sjukvården som heter 'Ingenting om mig utan mig'. Som sjuksköterska tycker jag att det är angeläget att vården sätter individen i centrum och arbetar tillsammans med vårdtagare och deras familjer i vårdplanering och beslutsprocesser. Tyvärr har det inte riktigt varit så för äldre under coronakrisen, säger Rebecca Baxter, doktorand inom omvårdnad vid Umeå universitet.

Rebecca Baxter är ansluten till den nationella forskarskolan SWEAH inom åldrande och hälsa som samordnas av Lunds universitet. Hon och nio andra SWEAH-doktorander står bakom en artikel där de visar på behovet av mer tvärvetenskaplig forskning som kan stärka kommunal vård och omsorg inför kommande hälsokriser. Deras artikel publiceras i Scandinavian Journal of Public Health.

Osäkra anställningar, bristande hygienrutiner och brist på skyddsutrustning har gjort det svårt för personal att erbjuda god och säker vård, enligt deras analys. Författarna vill se bättre arbetsförhållanden och mer utbildning för att göra de anställda redo för kommande hälsokriser. De menar även att ett utökat kunskapsutbyte mellan olika vård- och omsorgsverksamheter kan förbättra vården för de äldre. 

– Vårt budskap är att vårdtagarnas röster behöver höras när verksamheterna utvecklar nya riktlinjer och arbetar mer evidensbaserat. Det går inte att göra det här på ett bra sätt utan att lyssna på människor som berörs, säger Rebecca Baxter.

Under coronakrisen har digitala lösningar hjälpt många äldre att hålla kontakt med sina anhöriga, men det är inte alla som vill eller kan använda sig av digital teknik. Doktoranderna ser ett behov av mer tvärvetenskaplig forskning för att utveckla digitala lösningar för äldre. 

– Äldre användare behöver vara delaktiga i forskning och utveckling av de här lösningarna så att de känner sig bekväma med att använda dem, säger Linn Elena Zulka, doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet och knuten till SWEAH.

Målet med den tvärvetenskapliga forskarskolan SWEAH är att bidra till ny kunskap om åldrande och hälsa och att utveckla nästa generations forskare. Artikelförfattarna kommer från sju olika universitet och flera olika discipliner. 

Läs mer om den tvärvetenskapliga forskarskolan

Kontakt

Rebecca Baxter
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 61

Om den vetenskapliga publiceringen

COVID-19: Opportunities for interdisciplinary research to improve care for older people in Sweden
Rebecca Baxter, Wossenseged Birhane Jemberie, Xia Li, Mahwish Naseer, Mascha Pauelsen , Jacques Shebehe , Emilia W.E. Viklund , Xin Xia, Linn Elena Zulka, Andreea Badache
Scandinavian Journal of Public Health
https://doi.org/10.1177/1403494820969544