"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-24

Tvärvetenskap till hjälp för beslutsfattare

NYHET Ett flertal forskare från Umeå universitet medverkar i ett nyutkommet specialnummer av tidskriften Ambio med titeln ”Future Forests: Pathways to sustainable use” som producerats i anslutning till skogsforskningsprojektet Future Forests vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Tidskriften innehåller forskningsresultat från forskningsprogrammet Future Forests i 14 tvärvetenskapliga artiklar med fokus på hållbart nyttjande av framtidens skog.

Ämnena visar stor spännvidd – det handlar skogsskötselmetoder som blandskogsbruk, kontinuitetsskogsbruk och längden på skogsbeståndens omloppstider, men också om skogens sociala värden, intressenternas visioner om framtidens skog och om idéerna som präglat skogsbruket genom historien.

Ett 10-tal forskare från samhällsvetenskapliga, humanistiska och teknisk- naturvetenskapliga områdena vid Umeå universitet, medverkar med artiklar i tidskriften.

Länk till specialnumret av tidskriften Ambio med titeln ”Future Forests: Pathways to sustainable use”

Redaktör: Per Melander