"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-24

Tvärvetenskaplig verkstad på Sliperiet genererade nya tankar

NYHET En katastrofsituation, ett material och ett djur. Det var pusselbitarna i en ny pedagogisk modell med fokus på making som entusiastiska deltagare testade i en verkstad på Sliperiet den 19-20 oktober.

Verkstaden heter Görande som verktyg i klassrummet: Making för pedagogiska lärdomar, och ingår i en serie tvärvetenskapliga verkstäder med syfte att generera kunskap och erfarenheter om hur making kan användas i universitetspedagogiken.

Målen är att:

  • Uppmuntra till demokratiska samarbetsprocesser och tvärdisciplinära samarbeten med görande som gemensam utgångspunkt.
  • Ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med Sliperiets 3DLab och de möjligheter som finns där.
  • Låta deltagarna bekanta sig med olika material och utforska deras egenskaper.

Stämningen i Sliperiets 3DLab var hög när konstpedagogen Karin Jonsson och bibliotekarien Petra Svanborg presenterade resultatet av sitt projekt. Med hjälp av en tärning och några brickor hade de fått uppgiften att med inspiration av spindelns egenskaper skapa en fysisk modell av ett hjälpmedel, helt eller delvis tillverkat av lera, som kan användas för att hjälpa befolkningen vid en översvämmning. Lösningen: en rörsektion av bentonitlera med ett renande filter inspirerat av spindelnät, som kan kopplas till det befintliga vattenledningssystemet. Projektledarna Emma Ewadotter, Micael Norberg, Sofie Areljung och Magnus Wink som skapat den pedagogiska modellen applåderade den kreativa lösningen.

- Jag är imponerad av hur snabbt deltagarna i verkstäderna började problemsöka, och att de har varit så modiga och entusiastiska. Att skapa prototyper är ett sätt att förstå sina idéer, sitt tänkande, som är nytt för många. Metoden kan implementeras i vilket ämne som helst, och jag hoppas att deltagarna kommer tillbaka hit med forskare och studenter, säger Emma Ewadotter.

Projektledarkollegan Micael Norberg håller med, och lägger till:

- Det här är en metod som du kan applicera i din egen undervisning för att bryta mönstret och göra undervisningen lite roligare. Dessutom är det ett optimalt sätt att generera kunskap.

Deltagarna Karin Jonsson och Petra Svanborg tycker att verkstaden var inspirerande och givande, och att de har lärt sig mycket.

- På Medicinska biblioteket jobbar vi en del med 3D-skrivare, och det vore kul att göra det här med medicinstudenter. Modellen får perspektiven att mötas, och ger ett annat inlärningssätt för en kreativ problemlösning säger Petra Svanborg.

- Vi på Bildmuseet jobbar med liknande metoder och processer, men verkstaden var en bra katalysator. Det händer något mer i en när man jobbar ”på riktigt”, och vi fick också en fantastisk träning i informationssökning. Jag hoppas att många lärare och annan personal kan gå den här kursen. Man behöver exponeras för nya idéer, säger Karin Jonsson.

Verkstaden "Görande som verktyg i klassrummet: Making för pedagogiska lärdomar" ingår i Förstärkt entreprenöriell kultur vid Umeå universitet, ett av Tillväxtverket finansierat projekt som pågår 2015 och 2016. Projektet ska utveckla, testa, utvärdera och skapa diskussion om aktiviteter som kan förstärka den entreprenöriella orienteringen, d v s förutsättningarna för och faktiskt engagemang i samverkans- och nyttiggörandeaktiviteter så att universitetets kärnverksamhet stärks. Projektet ska även bidra till att öka kännedomen om universitetets miljöer för samverkan och innovation och de möjligheter de erbjuder. Universitetets lärare utgör målgrupp för projektet. l nytta i sammanhang och samarbeten utanför universitetet.
Projektet är ett samarbete mellan Externa relationer, Handelshögskolan, Pedagogiska institutionen samt Sliperiet.

Redaktör: Malin Vikström