"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-21 Uppdaterad: 2023-05-11, 10:53

Tveksam nytta sockertesta alla 40-åringar

NYHET Att testa hur kroppen klarar att hantera intag av socker kan vara värdefullt för att hitta förstadier till typ 2-diabetes. Totalt har över 120 000 personer genomfört denna undersökning inom Västerbottens hälsoundersökningar. Det är dock väldigt liten nytta med att testa 40-åringar som inte har några andra riskfaktorer. Det visar en utvärdering som gjorts vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Det är viktigt att hitta personer med förstadium till diabetes för att sätta in förebyggande åtgärder så de inte utvecklar sjukdomen. Men vi kan se att det är ytterst få 40-åringar som på detta sätt har fångats upp med testet, säger Mattias Brunström, ST-läkare och forskare vid Umeå universitet.

sätta in förebyggande åtgärder

Det som forskarna vid Umeå universitet har studerat är resultaten av glukosbelastningar som har genomförts inom Region Västerbottens program Västerbottens hälsoundersökningar, VHU. I programmet har invånare i länet som fyller 40, 50 respektive 60 år erbjudits test med att inta en sockerlösning på fastande mage, och sedan har man efter två timmar mätt hur blodsockernivån förändrats. På det viset får man en indikation på vilka som riskerar att utveckla typ 2-diabetes.

Forskarna har studerat resultaten under perioden 1985 till 2017. Man kunde då se att det var ytterst få 40-åringar där det i testet gick att se problem med blodsockret och därmed förstadium till diabetes typ 2. Bland 40-åringar utan andra riskfaktorer var det inte mer än en procent där det förekom. I studien kunde man däremot se att bland 60-åringar med flera riskfaktorer var det 30 procent som i glukostestet hade värden som visar på förstadium till diabetes typ 2. Dessa individer är i behov av förebyggande insatser.

– Glukostest är tidskrävande för såväl sjukvården som för patienten. Förekomsten av förstadium till diabetes i vissa grupper är så låg att vi menar att det inte är befogat att erbjuda detta till alla som deltar i hälsoundersökningen, säger Anna Rosén, överläkare och f.d. interventionskoordinator för Västerbottens hälsoundersökningar.

Denna forskning har redan påverkat praxis inom vården. År 2020 togs beslut att inte genomföra glukosbelastningar i den primära hälsoundersökningen inom VHU. Fortsatt forskning pågår för att klargöra vilka grupper som har störst nytta av glukostest och därför bör erbjudas den i framtiden. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open.

Om den vetenskapliga publiceringen

Oral glucose tolerance testing as a complement to fasting plasma glucose in screening for type 2 diabetes: population-based cross-sectional analyses of 146 000 health examinations in Västerbotten, Sweden
Anna Rosén, Julia Otten, Andreas Stomb, Simon Vallin, Patrik Wennberg, Mattias Brunström http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062172

Kontakt

Anna Rosén
Läkare
E-post
E-post