"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-25 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:26

Två WCMM Fellows får 8 miljoner för cancerforskning

NYHET WCMM Fellows Silvia Remeseiro och Francesca Aguilo får anslag på totalt 8,4 miljoner kronor. Det står klart efter att både Vetenskapsrådet och Cancerfonden offentliggjort vilka forskare som får forskningspengar år 2019.

Text: Maria Israelsson Nordström

Det största forskningsanslaget går till nyrekryterade WCMM Fellow Silvia Remeseiro, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), för forskning på genreglering och 3D organisation i hjärntumörer. Remeseiro får etableringsbidrag från Vetenskapsrådet Medicin och hälsa i fyra år om totalt 6 miljoner kronor.

Bidragsbeslut VR 2019

 

Francesca Aguilo, WCMM Fellow vid Institutionen för Medicinsk biovetenskap, får medel för forskning om epitranskriptomisk reglering av bröstcancer och metastasering. Cancerfonden delar ut projektstöd om totalt 2,4 miljoner kronor. 

Bidragsbeslut Cancerfonden 2019

Kontaktuppgifter

Silvia Remeseiro
Biträdande universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 47

Kontaktuppgifter

Francesca Aguilo
Universitetslektor
E-post
E-post