"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-09

Tydligt försämrad livskvalitet för personer med nedsatt luktsinne

NYHET Att tappa luktsinnet, exempelvis i samband med covid-19, skapar en rad problem som viktminskning, nedstämdhet och försämrade sociala relationer.

Text: Elin Andersson

Det är vanligt att personer med covid-19 rapporterar att de har tappat förmågan att känna lukter. Steven Nordin är professor i psykologi vid Umeå universitet och har studerat vilken betydelse luktsinnet har för livskvalitén.

– Luktsinnet hjälper oss att urskilja potentiellt farliga ämnen, som gifter och skämd mat, från sånt som är bra för oss, t.ex. näringsrik kost. Luktsinnet spelar också en viktig roll för kostintaget, med mekanismer som reglerar vad, hur mycket och när vi ska äta.

Utöver nedsatt förmåga eller total oförmåga att känna lukter kan problem med luktsinnet innebära att man upplever luktförvrängning, t.ex. att apelsin luktar dy. Man kan också känna fantomlukt, dvs. en stark lukt av t.ex. bränt trots att det inte finns något i närheten som orsakar lukten. Förvrängning och fantomlukt kan uppstå vid angrepp av influensavirus och möjligen även vid covid-19, och alla dessa dysfunktioner kan försämra livskvalitén avsevärt.

– Tillsammans med mina kollegor har jag gått igenom och sammanställt en stor del av den forskning som finns om konsekvenserna av nedsatt eller förlorat luktsinne. Vi kan se att patienter med dysfunktionellt luktsinne ofta besväras av tappad aptit och därmed vikt, svårigheter att laga mat och oro för att inte kunna känna skämd mat. Man har också problem relaterade till personlig hygien, oro för att inte känna farliga ämnen (t ex gasläcka eller brand) och försämrat socialt och sexuellt umgänge. Allt detta kan leda till nedstämdhet, försämrad allmän livskvalitet och till och med nedsatt arbetsförmåga i vissa yrken, berättar Steven Nordin.

Vid Stockholms universitet pågår forskning kring träning för att få tillbaka luktförmågan, och vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, pågår forskning kring luktsinnet hos personer med just covid-19. Forskningen kan ännu inte ge något entydigt svar på om man kan påverka sin luktförmåga genom träning efter att man har haft covid-19.

Läs mer om Steven Nordins forskning:

Croy, I., Nordin, S., & Hummel, T. (2014). Olfactory Disorders and Quality of Life-An Updated Review. Chemical Senses, 39(3), 185–194. https://doi.org/10.1093/chemse/bjt072

Kontaktinformation

Steven Nordin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 06