"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Steven Nordin

Jag arbetar som professor i psykologi och bedriver forskning och undervisning inom områdena hälsopsykologi, medicinsk psykologi, psykosomatik och forskningsmetodik.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, BET.A.117 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som professor i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, där jag bedriver forskning, undervisning och handledning. Min bakgrund är inom neuropsykologi och sensorisk psykologi, och mina ämnesområden är hälsopsykologi, medicinsk psykologi och psykosomatik ur ett folkhälsoperspektiv. Forskningen bedrivs huvudsakligen med epidemiologiska och laborativa metoder, men i viss mån även med kvalitativ metodik. Den undervisning jag bedriver rör främst hälsopsykologi och forskningsmetodik.

För närvarande bedriver jag forskning inom områdena:

• Prevention av hjärt- och kärlsjukdom

• Särskilda miljökänsligheter och andra funktionella somatiska syndrom

• Mental och somatisk ohälsa

• Människans luktsinne 

Jag disputerade i psykologi vid Stockholms universitet 1992, och har även bedrivit forskning vid Karolinska institutet, University of California, San Diego och San Diego State University. Jag är ledamot i utredningsgruppen för prövning av ärende om misstanke om avvikelse från god forskningssed, Umeå universitet, och ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för psykologi, och har varit vetenskaplig ledamot i Etikprövingsmyndigheten, vice ordförande i Nationalkommittén för psykologi samt ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet.

Journal of Psychosomatic Research, Elsevier 2024, Vol. 179
Köteles, Ferenc; Nordin, Steven
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, Elsevier 2024, Vol. 157
Pitron, Victor; Köteles, Ferenc Gábor; Nordin, Steven; et al.
Cogent Psychology, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 11, (1)
Sundström, Anna; Löfgren, Erland; Nordqvist, Jarl; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2023, Vol. 41, (1) : 69-80
Andersson, Elin M.; Johansson, Helene; Nordin, Steven; et al.
BMC Psychology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 12, (1)
Andersson, Elin M.; Lindvall, Kristina; Wennberg, Patrik; et al.
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, Oxford University Press 2023, Vol. 78, (1) : 1-9
Cedres, Nira; Aejmelaeus-Lindström, Andrea; Ekström, Ingrid; et al.
Health Psychology and Behavioral Medicine, Taylor & Francis 2023, Vol. 11, (1)
Enkvist, Hampus; Öhman, Albin; Pitkänen, Matias; et al.
Journal of Psychosomatic Research, Elsevier 2023, Vol. 168
Hammarström, Patrik; Rosendahl, Simon; Gruber, Michael; et al.
Stress and Health, John Wiley & Sons 2023, Vol. 39, (4) : 798-812
Höglund, Per; Hakelind, Camilla; Nordin, Maria; et al.
Journal of Psychosomatic Research, Elsevier 2023, Vol. 173
Köteles, Ferenc; Nordin, Steven; Claeson, Anna-Sara
Journal of Psychosomatic Research, Elsevier 2023, Vol. 172
Köteles, Ferenc; Szemerszky, Renáta; Petrie, Keith; et al.
Psychology, Health & Medicine, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 28, (4) : 884-894
Nordin, Gustav; Sundqvist, Robin; Nordin, Steven; et al.
Environmental Research, Elsevier 2023, Vol. 229
Nordin, Steven; Köteles, Ferenc; Witthöft, Michael; et al.
Psychology and Health
Nordin, Steven; Norberg, Margareta; Braf, Irma; et al.
Environmental Research, Elsevier 2023, Vol. 218
Pitron, Victor; Haanes, Jan Vilis; Hillert, Lena; et al.
Stress and Health, John Wiley & Sons 2023, Vol. 39, (3) : 499-515
Sundström, Anna; Söderholm, Anna; Nordin, Maria; et al.
Encyclopedia of toxicology: volume 5, Elsevier 2023 : 449-462
Van den Bergh, Omer; Pitron, Victor; Nordin, Steven; et al.
International Journal of Environmental Health Research, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 32, (11) : 2484-2495
Andersson, John; Oudin, Anna; Nordin, Steven; et al.
17th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, INDOOR AIR 2022
Nordin, Steven
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2022, Vol. 12, (1)
Olofsson, Jonas K.; Ekesten, Fredrik; Nordin, Steven
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (10)
Orru, Hans; Olstrup, Henrik; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; et al.
Patient Education and Counseling, Elsevier 2022, Vol. 105, (4) : 926-932
Schulz, Peter J.; Lindahl, Bernt; Hartung, Uwe; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Stålner, Olivia; Nordin, Steven; Madison, Guy
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 204
Watrin, Luc; Nordin, Steven; Szemerszky, Renáta; et al.
Journal of Mental Health, Taylor & Francis 2022, Vol. 31, (3) : 402-409
Östberg, David; Nordin, Steven
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Azfar, Hossain Syed; Dzhusupov, Kenesh O.; Orru, Hans; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (2)
Dantoft, Thomas Meinertz; Nordin, Steven; Andersson, Linus; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 62, (3) : 393-400
Ejdemyr, Ivan; Hedström, Fredrik; Gruber, Michael; et al.
Psychology and Health, Taylor & Francis 2021, Vol. 36, (11) : 1384-1396
Koteles, Ferenc; Szemerszky, Renata; Witthoft, Michael; et al.
i-Perception, Sage Publications 2021, Vol. 12, (3)
Olofsson, Jonas K.; Ekström, Ingrid; Larsson, Maria; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2021, Vol. 43, (12) : 1756-1763
Söderholm, Anna; Liljelind, Ingrid; Edvardsson, Berit; et al.
Journal of Psychosomatic Research, Elsevier 2020, Vol. 135
Grönros, Josefina; Haegermark Nilsson, Erika; Koteles, Ferenc; et al.
Journal of Psychosomatic Research, Elsevier 2020, Vol. 131
Haanes, Jan Vilis; Nordin, Steven; Hillert, Lena; et al.
BMC Psychiatry, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Höglund, Per; Hakelind, Camilla; Nordin, Steven
European Journal of Preventive Cardiology, Sage Publications 2020, Vol. 27, (2) : 209-215
Lindahl, Bernt; Norberg, Margareta; Johansson, Helene; et al.
International journal of hygiene and environmental health, Elsevier 2020, Vol. 226
Nordin, Steven
Journal of Psychosomatic Research, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 2019, Vol. 124
Domotor, Zsuzsanna; Nordin, Steven; Witthoeft, Michael; et al.
Chemical Senses, Oxford: Oxford University Press 2019, Vol. 44, (2) : 105-112
Ekström, Ingrid; Josefsson, Maria; Larsson, Maria; et al.
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 393, (10167) : 133-142
Näslund, Ulf; Ng, Nawi; Lundgren, Anna; et al.
PLOS ONE, Vol. 14, (2) : 1-16
Olaru, Gabriel; Wilhelm, Oliver; Nordin, Steven; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2019, Vol. 92, (1) : 59-65
Paulin, Johan; Nordin, Maria; Nyback, Maj-Helen; et al.
Chemical Senses, Oxford University Press 2018, Vol. 43, (2) : 129-134
Andersson, Linus; Sandberg, Petra; Olofsson, Jonas K.; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 60, (4) : 295-300
Claeson, Anna-Sara; Andersson, Hanna; Wikdahl, Fredrik; et al.
International journal of hygiene and environmental health, Elsevier 2018, Vol. 221, (3) : 586-592
Claeson, Anna-Sara; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 59, (4) : 422-427
Gruber, Michael; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2018, Vol. 15, (9)
Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Palmquist, Eva; et al.