"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-24

Tydligt samband mellan ostabila proteiner och ALS

NYHET Orsaken till nervsjukdomen ALS kan spåras till proteinet SOD. Mikael Lindberg, Umeå universitet, visar i en ny avhandling att proteinet är så ostabilt när det mognar att det lätt kan bilda sjukdomsframkallande klumpar.

Runt 200 personer i Sverige drabbas varje år av ALS (Amyotrofisk Lateral Skleros). ALS är en neurodegenerativ sjukdom där de nervceller som styr rörelse, de s.k. motorneuronerna, dör och därmed förlamas musklerna. Idag finns det inte någon form av effektiv behandling av sjukdomen.

Orsaken till ALS kan spåras till ett litet protein som heter SOD. Proteinet löper amok och får nervcellerna att begå ”självmord”. Problemen verkar uppstå om SOD-proteinet veckar ihop sig på ett felaktigt sätt och sedan bildar klumpar. Exakt hur det går till har varit svårt att räkna ut. 1993 kom dock ett viktigt genombrott. Forskare fann då att mutationer, d.v.s. genetiska felaktigheter hos byggstenarna, i proteinet SOD var involverat i ALS.

Till dags dato har man funnit över 100 ALS-relaterade mutationer i SOD. Avsaknaden av något tydligt mönster har lett till man idag inte har någon bra förklaring till varför alla dessa mutationer leder till ALS – den gemensamma nämnaren ser ut att saknas. SOD är mycket svårstuderat, bland annat eftersom det beter sig ungefär som kokt äggvita när det plockas ut ur cellerna – det stelnar till ”gelé”.

Med hjälp av genteknik har Mikael Lindberg lyckats undvika den ogynnsamma gelébildningen och kunnat kartlägga veckningsreaktionen av SOD-proteinet och flera av dess sjukdomsalstrande mutationer. Akilleshälen verkar vara att SOD-proteinet har ett påfallande ostabilt förstadium som proteinet måste passera i sin mognadsprocess. Om proteinerna är muterade blir förstadiet ännu mer ostabilt och systemets inneboende svaghet förvärras. Graden av försvagning kan också knytas till patienternas överlevnadstid, ju mer försvagat proteinet är desto kortare blir överlevnadstiden. En överraskning var dock att sättet på vilket mutationerna försvagar proteinet varierar.

Resultaten har lett till ett klassificeringssystem för de ALS-associerade SOD-mutanterna (Typ 1, Typ 2 och Typ 1+2), och visar för första gången ett systematiskt samband mellan ändrade proteinveckningsmönster och neurodegenerativ sjukdom.
– Kunskap om hur de sjukdomsalstrande proteinerna ser ut och beter sig på molekylär nivå är ett första steg mot rationell utveckling av proteininriktade läkemedelssubstanser, säger Mikael Lindberg.

Lördagen den 25 september försvarar Fil. Mag. Mikael Lindberg, Kemiska institutionen, Umeå Universitet, sin doktorsavhandling med titeln ”Protein folding studies of human superoxide dismutase and ALS associated mutants”. Svensk översättning av titeln är ”Veckningsstudier av proteinet SOD och dess relation till nervsjukdomen ALS”. Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC-huset, hörsal KB3A9. Fakultetsopponent är Dr. Jane Clarke, Department of Chemistry, University of Cambridge, Cambridge, England.

Mikael Lindberg är född och uppvuxen i Karlskrona.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Lindberg, kemiska institutionenTelefon: 090-786 79 18
E-post: mikael.lindberg@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman