"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-10

Tyska turister styrs av guideböcker

NYHET Trots gratis information på nätet är det fortfarande resehandböcker som gäller när tyska turister semestrar i Sverige. Och ju längre bort man ska resa, desto större betydelse får böckerna. Malin Zillinger vid Umeå universitet visar också att tyskar inte är så aktiva på semestern som man tidigare trott.

Näst efter norrmän är tyskar den viktigaste turistgruppen i Sverige. Umeåforskaren Malin Zillinger har i sin avhandling studerat vad som påverkar tyskars turistbeteende, och vad som styr deras val av resmål.

Hon menar att guideböcker fortfarande är den enskilt viktigaste informationskällan för tyska turister, något att tänka på för svenska turistorganisationer och företagare när det gäller marknadsföring. Malin Zillinger konstaterar att de turistmål och områden som oftast förekommer i böckerna också är de mest besökta. Böckerna ökar också i betydelse ju längre avståndet blir mellan det svenska resmålet och den tyska gränsen. Att läsa en bok är ett nöje för tyskar, och dessutom fungerar guideböcker som souvenirer efter resan.

Malin Zillinger menar att som informationskälla står sig böckerna också utmärkt i konkurrensen med internet, som mest används för att boka resor och hotell, och för att söka efter mer allmän information. Men turisterna gör inte allt som står i böckerna, utan väljer att följa vissa förslag. En barnfamilj besöker exempelvis inte samma turistmål som en ensam resenär. Enligt Malin Zillinger beror också resrutten på om det är första besöket i Sverige. Ju fler gånger de har varit i landet tidigare, desto längre norrut reser turisterna.

Tyska turister är dock långt ifrån aktiva hela tiden. Malin Zillinger menar att de ägnar mindre än tre timmar per dag åt turistaktiviteter, som exempelvis att besöka en attraktion eller gå på sightseeing. Istället umgås de med familjen, läser och lagar mat, något som de också skulle ha gjort på hemmaplan.

Fredagen den 7 december försvarade Malin Zillinger, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Guided Tourism – the Role of Guidebooks in German Tourist Behaviour in Sweden. Svensk titel: Guidad Turism – Guideböckers Betydelse för Tyskars Turistbeteende i Sverige. Fakultetsopponent var professor Alan A. Lew, Department of Geography, Planning and Recreation, Northern Arizona University.

För mer information, kontakta: Malin Zillinger, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, tel: 060–14 88 70, 070–64 54 136 e-post: malin.zillinger@etour.se

Redaktör: Camilla Nilsson