"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-26

UCERs styrelse har utsett professor Abdul Khakee till hedersmedlem i UCER

NYHET Abdul Khakee, professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet har utsetts till hedersmedlem i Centrum för utvärderingsforskning, UCER. Khakee har på ett konstruktivt sätt medverkat i uppbyggnaden av centrumbildningen.

Khakee var en av forskarna som tillsammans med dåvarande rektor Sigbrit Franke tog initiativ till att inrätta UCER. Han var under flera år en mycket aktiv medlem i UCERs styrelse. Förutom detta arbete har han själv på olika sätt medverkat i centrets verksamhet, bland annat genom att ge föreläsningar om utvärdering och presentera artiklar i centrets publikationsserie. Därutöver har han medverkat i centrets forskningsprojekt ”De kommungranskande aktörernas betydelse” och likaså undervisat på UCERs magisterkurs i utvärdering.

Utvärderingsforskning har under senare år blivit ett av Khakees främsta intresseområden och han har på olika sätt bidragit till den internationella diskussionen om tendenser i utvärdering. I ”The Emerging Gap Between Evaluation Theory and Practice” pekar Khakee på hur utvärderingsforskningen växer i olika riktningar samtidigt som utvärderingens praktik inte förändras nämnvärt. Khakee organiserade så sent som i december 2005 en sjätte internationell konferens i planering och utvärdering vid KTH i Stockholm.

Med anledning av att Khakee utsetts till hedersmedlem kommer han att ge en föreläsning på Umeå universitet. Torsdagen den 28 september klockan 15.00 (Naturvetarhuset, N300) talar Khakee under rubriken “In Whose Interest: Evaluation on Ethical Reflections in Public Decision-Making”.

Föreläsningen är en av tre som genomförs denna dag under temat ”Reflections on Contemporary Evaluation”. Övriga medverkande är professor Frank Fischer, Rutgers University, New Jersey och professor Jennifer Green, Department of Educational Psychology, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Hela programmet finns på UCERs hemsida www.ucer.umu.se/Aktuellt/UCERseminarium.pdf

För mer upplysningar, kontakta professor Lennart Nygren, ordförande i UCERs styrelse. Telefon: 090-786 51 01
E-post: lennart.nygren@socw.umu.se

Redaktör: Karin Hertz