"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-17

UCMM-forskare del av ”stark miljö”

NYHET I en av de tio ”starka forskningsmiljöer” som har fått särskilt bidrag av Vetenskapsrådet ingår två kända forskare vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM).

Projektet "Context, competence and combinatorial signaling in vertebrate development" handlar om hur en hel individ kan bildas från det befruktade ägget, en av de mest fascinerande biologiska processer som vetenskapen känner till. Ökad kunskap om fosterutvecklingen leder till förståelse för sjukdomsmekanismer och till nya angreppsvinklar för behandling och medicin.

Bland de fyra koordinatorerna finns professorerna och makarna Helena och Thomas Edlund, båda vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM). De båda andra koordinatorerna – Carlos Ibánez och Patrik Ernfors – är verksamma vid Karolinska Institutet.

Helena Edlund har bl.a. fått det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset (2001) för sin forskning om hur pankreas, bukspottskörteln, bildas ur den primitiva tarmen under fosterutvecklingen. I den fullt utvecklade körteln bildas det livsviktiga, sockerreglerande hormonet insulin i de s.k. betacellerna och hennes forskning om hur pankreasutveckling går till och regleras har stor betydelse för framför allt förståelsen av diabetes.

Thomas Edlund, som fick Göran Gustafssonpriset 1992, ägnar sig åt den tidiga utvecklingen av det centrala nervsystemet. Han har bl.a. identifierat de signalmolekyler som styr bildningen av cortex, den mest avancerade delen av hjärnan. Hos människan, där cortex är mest utvecklad, har man kartlagt många av dessa förbindelser och funktioner, t.ex. högre muskelkontroll, minneshantering och förmågan att förnimma känslor. Hjärnans funktioner styrs av nervcellskopplingar som till stor del etableras under fostertiden. För att förstå hur hjärnan fungerar är det därför viktigt att förstå när och hur olika delar av nervsystemet bildas och kopplas samman.

Kontakter:

Professor Helena EdlundE-post: Helena.Edlund@ucmm.umu.se
Tel. 090-785 44 29 

Professor Thomas EdlundE-post: Thomas.Edlund@ucmm.umu.se
Tel: 090-785 44 16

Mer om bidragen till starka grundforskningsmiljöer finns på Vetenskapsrådets webbplats www.vr.se

Redaktör: Hans Fällman