"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-18

Uglycute / Hamnmagasinet

NYHET Under hösten 2014 har konstnärs- och arkitektkollektivet Uglycute arbetat tillsammans med en grupp ungdomar på Hamnmagasinet – ungdomens hus i Umeå. Tillsammans har de tagit fram idéer till och skapat nya möbler för aktiviteter i Hamnmagasinet. Resultatet visas nu i en utställning på Bildmuseet.

Utställningen installeras under torsdag 20 november och fredag 21 november. Journalister hälsas välkomna att ta del av arbetsprocessen och träffa Uglycute tillsammans med de medverkande ungdomarna. Hör av dig om en tid som passar.

Det konstpedagogiska projektet Uglycute / Hamnmagasinet är ett samarbete mellan Bildmuseet och Moderna Museet under kulturhuvudstadsåret i Umeå. Målet är att ta emot och uppmuntra ungdomarnas tankar och idéer om vår tids konst och museet som plats. Ambitionen är också att ge kunskap om konstnärliga processer och vad konst kan vara.

Tillsammans med konstnären Jonas Nobel och arkitekten Fredrik Stenberg i Uglycute har ungdomarna bland annat skapat en ny scen och en back-drop till Hamnmagasinets kafé – ungdomshusets hjärta. Där ska också de nya borden för kreativ verksamhet stå, liksom en möbel för TV-spel. Möblerna speglar de många aktiviteter som ungdomarna ägnar sig åt: musik, poesi, nycirkus och kreativt skapande i olika former.

Uglycute arbetar gränsöverskridande med att utmana och expandera konceptet design, genom egen produktion men också genom skrivande, undervisning och workshoppar. Resultatet av deras möten med ungdomarna i Umeå visas i en utställning som invigs med öppet hus på Bildmuseet 22 november. Besökarna får se och lyssna till band, dansgrupper och föreningar från Hamnmagasinet.

Utställningen Uglycute / Hamnmagasinet visas i Bildmuseets suterrängplan och på utvalda platser i trapphuset och museishopen till och med 7 december.

Det konstpedagogiska samarbetet mellan Bildmuseet och Moderna Museet under kulturhuvudstadsåret ingår i Museum Museum, ett utvecklingsprojekt för konst och lärande. Tack till Konsthögskolan, Umeå universitet.

För ytterligare information, kontakta

Lisa Lundström, museiintendent för pedagogik vid Bildmuseet
090-786 70 12, lisa.lundstrom@bildmuseet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink