"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-19 Uppdaterad: 2022-10-10, 15:41

Ukrainska studenter kan ansöka om bidrag tack vare donation

NYHET Studenter från Ukraina vid Umeå universitet som befinner sig i Sverige med tillstånd enligt massflyktsdirektivet kan nu söka bidrag för vissa levnadskostnader. Detta tack vare donationer till Umeå universitet.

Text: Ingrid Svensson

Det var i juni som Umeå universitet lanserade en insamling för att studenter från Ukraina skulle kunna få hjälp med levnadskostnader. Massflyktingdirektivet innebär att studenter från Ukraina inte behöver betala studieavgifter, men de är inte berättigade studiebidrag eller studielån, vilket medför svårigheter för studenterna att finansiera sitt uppehälle, såsom mat och husrum.

Alla insamlade medel används i sin helhet för att hjälpa studenter som befinner sig i Umeå och kommer att fördelas två gånger per år. Nu kan ukrainska studenter söka medel för höstterminen 2022. Donationerna kommer att fördelas jämnt mellan alla behöriga sökande i förhållande till antalet studiepoäng under höstterminen. Bidraget kan dock inte överstiga 11 500 kr per månad.

När universitetet inledde gåvoinsamlingen sa rektor Hans Adolfsson att "Det känns väldigt bra att göra detta i en situation som totalt slagit undan fötterna för ukrainska studenter. Vår roll som universitet är att försvara de akademiska kärnvärdena, universitetens, forskningens och den högre utbildningens frihet, att värna det demokratiska samtalet och det kritiska tänkandet. Detta initiativ är ett sätt att bidra till det."

Det är fortfarande möjligt att donera pengar som ukrainska studenter kan söka för vårterminen 2023. 

Mer om insamlingen.

Mer information om hur studenter ansöker finns på studentwebben.