"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-28

ULF-avtal stärker Sverige som kunskapsnation

NYHET Under Almedalsveckan i Visby arrangerar fyra lärosäten, däribland Umeå universitet, ett seminarium om betydelsen av samarbete kring praktiknära forskning i skolan. Seminariet heter ”Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?”

ULF-avtal är en nationell försöksverksamhet om praktiknära forskning i skolan som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. 

Seminariet i Almedalen kommer att belysa att samverkan inom ULF-avtal kan stärka Sverige som kunskapsnation genom att sätta lärarprofessionens frågor i fokus i forskningen. Inom ULF-avtal får nämligen inte bara forskare utan även yrkesgrupper inom skolan ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt. Det är en viktig skillnad mot tidigare forskningssamverkan, och något som är unikt för ULF-avtal. 

– Redan nu pågår flera olika typer av samverkan som har utvecklats inom ULF-avtal, till exempel gemensamma forskningsprojekt där professionen har identifierat frågorna. Vi ser också att det växer fram forsknings- och utvecklingsmiljöer hos huvudmännen som blir gemensamma arenor för samarbeten, säger Maria Jarl, nationell samordnare för ULF-avtal på Göteborgs universitet och seminariets moderator. 

Målet med försöksverksamheten ULF är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän. Seminariet ska inleda en diskussion om hur en övergång från försöksverksamhet till reguljär verksamhet kan se ut och former för en framtida finansiering. 

– Vi hoppas ju att samarbetsmodellerna ska permanentas efter försöksperiodens slut, det är viktigt att ha hållbara strukturer för samverkan, så att inte praktiknära forskning blir beroende av enskilda forskares initiativ eller skolhuvudmannens intresse eller ekonomiska förutsättningar, säger Maria Jarl. 

Fyra lärosäten har fått huvudansvaret för försöksverksamheten: Umeå universitet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Uppsala universitet. Totalt deltar 25 lärosäten med lärarutbildning i försöksverksamheten och över 100 skolhuvudmän. 

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet anser att denna samverkan är oerhört viktig för utveckling av den svenska skolan.

– Nu när ett så stort antal lärosäten och skolhuvudmän deltar i försöksverksamheten bygger vi en stark infrastruktur för samverkan som är berikande åt båda håll. Det gäller dock att skapa hållbarhet och långsiktighet i detta arbete, så att all skolverksamhet i hela landet, ges förutsättningar att vila på vetenskaplig grund. När vi uppnår det målet kan vi verkligen kalla Sverige för en kunskapsnation, säger Hans Adolfsson. 

Deltagare under seminariet: 

  • Maria Jarl, universitetslektor, seminarieledare, Göteborgs universitet 
  • Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen
  • Christina Odenstad, lektor, Rudbeck, Sollentuna gymnasieskola
  • Tobias Krantz, chef, Svenskt Näringsliv
  • Eva Tiensuu Jansson, professor, dekan medicinska fakulteten, Uppsala universitet
  • Per-Arne Andersson, chef utbildning & arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund
  • Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet


Seminariet genomförs tisdagen den 2 juli, kl. 09.30-10.30 och kommer att kunna ses i efterhand på ulfavtal.se.