"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-10

"ULF-lärare" får Sveriges största pedagogiska lärarpris

NYHET Umeå universitets alumn Josefin Öberg tilldelas ett av Sveriges finaste lärarpris på 125 000 kr. Förutom att hon är lärare på en av Sveriges minsta skolor – Fredrika skola – är hon också samarbetspartner inom Glesbygdsskolenätverket som är ett av delprojekt inom regeringsuppdraget ULF.

Josefin får priset för sitt arbete med att skapa ett nätverk för glesbygdsskolor där lärarnas kompetens prövas, dokumenteras och sprids. Sedan 2010 anger skollagen att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövade erfarenhet och genom nätverket utvecklas den beprövade erfarenheten.

– Läraryrket är inget ensamarbete och små skolenheter ska inte ses som ett hinder för kollegialt lärande. Som lärare i glesbygden kan man ta hjälp av dagens teknik för att bredda de kollegiala arbetslagen. Glesbygdsskolan hör inte till normen och får därför brottas mot många fördomar och kunskapsluckor, det är därför extra viktigt att glesbygdslärare tillsammans får sätta ord på hur de får undervisningen att lyckas, säger Josefin Öberg.

Glesbygdsskolans unika förutsättningar ingår också som ett av delprojekten som finns inom regeringsuppdraget ULF där glesbygdsskolor i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun samarbetar med Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Inom ULF bedrivs praktiknära forskning där delprojektet kan bidra till att skapa ett långsiktigt och hållbart nätverk för glesbygdsskolor där lärares behov av utveckling kan bidra till kollegialt lärande och kompetensutbyten inom och mellan glesbygdsskolor.

– Jag ser fram emot att följa verksamheten i Glesbygdsskolnätverket. Fler vetenskapliga studier behövs om glesbygdsskolor då de är relativt obeforskade. Dessa skolor finns inte bara i norra Sverige utan över hela landet säger Gerd Pettersson, lektor vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

 

Fakta:

Helgepriset är ett lärarstipendium på 125 000 kr instiftat av Helge Ax:son Johnssons stiftelse som utses tillsammans med Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Skolledarförbundet. Priset har som syfte att belöna initiativ bland lärare som vill bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete som avser höja svensk skola och sprida framgångsrika modeller.                     

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.