"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-27

Ulla Lindgren – docent vid Åbo Akademi

NYHET Ulla Lindgren är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Nu har hon även antagits av universitetskanslern vid Åbo Akademi som docent i Finland. Docenturens benämning är Pedagogik med särskild inriktning mot mentorskap.

Ulla Lindgren har under många år arbetat mycket framgångsrikt med mentorskap på olika nivåer dels som forskare dels som projektledare för olika mentorskapsprogram, framför allt mellan universitet och näringsliv men också inom skolans värld.

– När mentorskap är framgångsrikt utgör det en stor potential för såväl personlig som professionell utveckling. Mentorskap förutsätter en jämbördig relation mellan adept och mentor och utmärks av öppenhet och oberoende samt ömsesidig respekt, förtroende och tillit, säger Ulla Lindgren.

Ulla Lindgren utsågs nyligen också till Business Professional Women, BWP Umeås Yrkeskvinna 2009, för sitt målmedvetna och engagerade arbete med mentorskap. Hon nominerades till BWP Swedens Yrkeskivinna 2009, där hon kom på en andraplats.

Högupplöst bild finns för nedladdning på:
http://www8.presskontakt.umu.se/pressbilder/aktuella.html

För mer information: Ulla Lindgren Tel: 090 786 64 86 Mobil: 070-990 43 47
E-post: ulla.lindgren@educ.umu.se

Hemsida:
http://www.svshv.umu.se/personal/lindgren_ulla.html

Fakta docent:

Att vara docent är inte en yrkestitel, utan en vetenskaplig kompetensmarkering och en akademisk titel. Yrkestiteln är vanligtvis universitetslektor, en titel man får som anställd vid ett lärosäte efter avlagd doktorsexamen.

I Sverige motsvarar docenturutnämningen ungefär fyra års heltidsforskning efter avlagd doktorsexamen En docent ska ha breddat och fördjupat sin forskning avsevärt i jämförelse med doktorsavhandlingen, och vanligen krävs också att forskningsresultaten skall ha publicerats internationellt i erkända vetenskapliga tidskrifter.

Redaktör: Carina Dahlberg