"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-27

Umeå-alumner har skapat succén Företagsplatsen.se

NYHET Företaget Företagsplatsen.se levererar begriplig ekonomisk information till företagare. Bakom företaget står fyra alumner från Umeå universitet. Nu samarbetar man med Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

– Avtalet var på plats i våras och i mitten av september lanserades vårt rapportverktyg i Öhrlings PricewaterhouseCoopers nya webbportal. Vi tolkar det som ett konkret bevis på att vår affärsidé håller, inleder Anders Hedström, en av grundarna och numera ansvarig för försäljningssidan i företaget. Vår affärsidé kan enklast beskrivas med vår egen devis: Ekonomi så att alla förstår. Vi levererar och presenterar ekonomisk information till företagare och företagsledningar på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt, ofta med grafiska inslag.

Företagsplatsens rapportverktyg på webben kan kopplas till majoriteten av affärssystem på den svenska marknaden. Den första versionen lanserades under år 2006. Sedan dess har företaget vidareutvecklat sitt koncept och antalet kunder har stadigt ökat. Företaget presenterar på ett lättläst sätt den löpande redovisningen på månads-, kvartals- och årsbasis med möjligheter att jämföra med historiska redovisningsperioder. Dessutom ingår ett dokumentarkiv för bolagsdokument. Systemet är, som sagt, helt oberoende och fungerar i stort sett med alla bokföringsprogram.

Cirka 2 000 företag

– I dagsläget används vår webbtjänst av cirka 2 000 företag runt om i landet. Majoriteten av dessa företag når vi genom drygt 50 redovisningsbyråer. I Umeå finns det två redovisningsbyråer som använder webbtjänsten: Acredo och Faktum, fortsätter Anders Hedström. Redovisningsbranschen är en mycket traditionsbunden bransch, så de byråer vi har som kunder är helt klart föregångare, vilket är viktigt att notera.

Företagsplatsen är grundat och drivs av fyra före detta studenter, så kallade alumner, vid Umeå universitet. Två av dem, Johan Degerfeldt och Anders Hedström, läste ekonomi vid Handelshögskolan (USBE), medan de två andra, Henrik Wallström och Mikael Hägerbro, läste civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap.

– Vi har utvecklat företaget från scratch, från idé till färdig produkt och därefter en fungerande försäljnings- och supportorganisation. Och det är absolut tack vare att vi fyra bidrar med olika kompetens som vi har nått hit. Kombinationen av teoretiska och praktiska ekonomikunskaper, systemutveckling och programmering är vår styrka.

Företagsplatsen har idag kontor i Stockholm och Skellefteå. Det kommande året siktar bolaget på att öka försäljningen och har anställt en säljare till kontoret i Stockholm. Senare i år ska utvecklingssidan också förstärkas med en programmerare.

– Att ha möjlighet att anställa känns otroligt kul. Det har tagit fem år och vägen har inte alltid varit spikrak men uthållighet brukar löna sig. Nu är det fortsatt fokus på den svenska marknaden men givetvis har vi förhoppningar att kunna nå andra marknader. Vi är övertygade att samma behov finns i andra länder, företagare gillar inte balans- och resultatrapporter, avslutar Anders Hedström.

Företagsplatsen.se

Foto: Camilla Hagberg

Redaktör: Stefan Lybeck