"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-07

Umeå centrum för genusstudier beviljas 22,5 miljoner kronor i extern finansiering

NYHET När Vetenskapsrådet (VR) och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) beslutade om vilka nya forskningsprojekt som skulle beviljas finansiering stod det klart att UCGS är en av de stora vinnarna. Dessutom är UCGS en av flera partners i ett nytt EU-finansierat projekt som kommer att stärka det internationella samarbetet ytterligare.

Malin Rönnblom, statsvetare och universitetslektor vid UCGS, beviljades 9 miljoner kr från VR under åren 2012-2016 för sitt projekt Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik. Anslaget är en del av vetenskapsrådets ”Projektbidrag genusforskning” som var en särskild satsning för att främja den vetenskapliga utvecklingen inom genusforskning. - Jämställdhet har funnits som en del av svensk politik sedan sextiotalet. Sedan dess har också kvinnoforskning och sedermera genusforskning utvecklats och till ett eget forskningsfält som inbegriper studier av genus och politik. Trots detta saknas det i stort utsträckning fortfarande studier av den svenska jämställdhetspolitiken, och då framför allt kritiska granskningar av hur jämställdhet "görs" i politiken, menar Malin Rönnblom.Syftet med projektet är därför att kritiskt granska hur jämställdhet ”görs” i svensk politik och att sedan att använda detta politikområde för att utveckla feministisk teori om politik och politisk förändring.
Deltagare i projektet är:
Malin Rönnblom (projektledare), UCGS, Kerstin Alnebratt, Göteborgs universitet, Maria Carbin, UCGS, Maud Eduards, Stockholms universitet, Ulrika Jansson, Karlstad universitet, Elin Kvist, UCGS, Johanna Overud, UCGS, Katharina Tollin, Stockholms universitet.

Vilka faktorer gör äldrevården till en attraktiv arbetsplats?

Ann Öhman, docent i epidemiologi och föreståndare för UCGS, beviljades 4,8 miljoner från FAS under åren 2013-2014 för projektet Hur ska äldrevården bli mer attraktiv och kunna rekrytera kompetent personal i en tid av ökat antal äldre? En genusanalys.
Äldrevården i Sverige står inför stora utmaningar de närmaste 15 åren. Ett problem är att rekrytera personal med rätt kompetens som kan erbjuda god vård och rehabilitering till den växande andelen äldre i befolkningen. Ett annat problem är den arbetskraftsbrist inom äldreområdet som förutspås. - Utgångspunkt för det här projektet är resultat från en tidigare studie där vi fann att äldrevård var ett av de minst eftertraktade arbetsområdena bland nyutbildade sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Syftet är nu att identifiera faktorer som kan göra äldrevården mer attraktiv bland hälsoprofessionerna, berättar Ann Öhman.
Deltagare i projektet är:
Ann Öhman (projektledare), UCGS, Britt-Inger Keisu, institutionen för sociologi, Umeå universitet, Birgit Enberg, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, Malin Rönnblom, UCGS.

Arbetskraftsinvandring till skogsbärbranchen i Västerbotten

Erika Sörensson, post-doktor vid UCGS, får 4,4 miljoner kronor av FAS under åren 2012-2014 för projektet Transnationell migration i skogsbärbranschen, arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer.
Bärplockare, främst från Thailand, utgör den största gruppen säsongsarbetande migranter till Sverige som omfattas av den nya lagstiftningen om arbetskraftsinvandring som infördes 2008. Lagstiftningen representerar en ny svensk migrationspolitisk hållning gentemot arbetskraftsinvandring – från en restriktiv politik gentemot arbetskraft från tredje land till att nu tillåta en mer behovsstyrd och avreglerad invandring där arbetsgivare kan besluta hur mycket arbetskraft de behöver.
- Projektet vill studera drivkrafter och konsekvenser av den transnationella säsongsmigrationen inom skogsbärbranschen i Västerbottnen. Det här är en relativt ny typ av arbetskraftsinvandring med personer som har en mycket marginaliserad position på den svenska arbetsmarknaden, och inte mycket svensk forskning har gjorts om detta tidigare, säger Erika Sörensson.

Deltagare i projektet är:

Erika Sörensson (projektledare (UCGS), Madeleine Eriksson och Aina Tollefsen, båda institutionen för kulturgeografi Umeå universitet.

Internationella samarbeten

Dessutom är UCGS partner i ett av EU:s 7-ramverks projekt: EUBORDERSCAPES - Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World.
Ansvarig för Umeås del, Borders, Intersectionality and the Everyday, är UCGS gästprofessor Nira Yuval-Davis. UCGS får 4,3 miljoner kronor . Projektet kommer att pågå under åren 2012-2014 och kommer att vara en viktig del i UCGS framtida internationella forskningssamarbeten.

Hittills har UCGS beviljats 22,5 miljoner kronor i extern finansiering under hösten 2011.
- Vi är stolta och glada över finansiärernas beslut, och detta är ytterligare en garanti för att centret kommer att kunna producera ledande forskning även i framtiden, säger Ann Öhman, föreståndare för UCGS

Redaktör: Elin Andersson