"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-09-21

Umeå får nytt friidrottscenter

NYHET Som en av två platser i landet får Umeå ett så kallat Friidrottens Prestations Center, FPC. Det var framför allt möjligheten att kombinera elitfriidrott med universitetsstudier eftergymnasiala studier som fällde avgörandet.

– Det här är ett riktigt prestigeuppdrag, säger Olof Lindberg, gymnasiechef på Dragonskolan.

Konkurrensen om att få ett FPC var mycket hård från flera andra orter I landet som exempelvis Malmö, Falun/Borlänge och Karlstad. En viktig anledning till att valet föll på Umeå är det breda utbildningsutbudet och den framgångsrika forskning som bedrivs här inom det idrottsvetenskapliga området vid Umeå universitet. Den redan i dag framgångsrika verksamheten vid friidrottsgymnasiet på Dragonskolan kommer nu att kunna utvecklas ytterligare.

– Dessutom förstärker FPC vårt goda samarbete med Umeå universitet, säger Olof Lindberg.

Tanken med FPC är att universitetet och kommunen ska vara med och utveckla friidrotten i landet och att det ska bli enklare att kombinera elitidrott med studier. Positivt i detta sammanhang är att det planeras för en friidrottsarena i anslutning till Universitetshallen och Iksus verksamhet. Under hösten ska Svenska Friidrottsförbundet förhandla fram ett avtal med Umeå kommun och Umeå universitet. Målsättningen är att verksamheten ska starta hösten 2008.

Redaktör: Carina Dahlberg