"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-04

Umeå-forskare i samarbete med nobelpristagare

NYHET Två forskare vid Umeå universitet — Anna Berghard och Staffan Bohm vid Institutionen för molekylärbiologi — studerar luktsinnet på cellnivå och har samarbetat med en av årets båda nobelpristagare i medicin, Linda B. Buck i Seattle.

Priset tilldelas i år Richard Axel och Linda B. Buck för sina upptäckter av "luktreceptorer och luktsinnets organisation". Axel är verksam vid Howard Hughes Medical Institute, Colombia University, och Buck vid Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle.

De publicerade 1991 tillsammans ett grundläggande arbete där de påvisade den mycket stora familjen av s.k. luktreceptorgener. De har sedan arbetat parallellt och oberoende av varandra för att klarlägga hur luktsystemet fungerar, från molekylär nivå till hur cellerna är organiserade.

De båda Umeå-forskarna tjänstgjorde på 1990-talet hos Linda S Buck i USA. Anna Berghard var då medförfattare till två av hennes vetenskapliga artiklar och Staffan Bohm till en. Berghard och Bohm har vid Umeå universitet fortsatt studera luktsinnet i sina forskningsprojekt, som har stöd från bl.a. Vetenskapsrådet och Formas.

Anna Berghard har fortsatt att studera t.ex. specialiseringen av en del av luktsinnet på detektion av lukter från artfränder. Exempel från Staffan Bohms forskning är att han nyligen, i samarbete med en annan grupp vid Umeå universitet, har hittat en gen som styr uttrycket av luktreceptorerna.

Fler upplysningar:

Staffan BohmTel. 090 785 67 02
E-post: staffan.bohm@molbiol.umu.se

Anna BerghardTel. 090 785 67 01
E-post: anna.berghard@molbiol.umu.se

Redaktör: Hans Fällman