"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-19

Umeå-forskare lanserar ny bok på Berghahn Books

NYHET Per Axelsson och Peter Sköld, båda forskare vid Centrum för samisk forskning (CeSam) är redaktörer för boken Indigenous Peoples and Demography. The Complex Relation between Identity and Statistics, som i augusti publiceras av det internationella bokförlaget Berghahn Books, Oxford och New York.

I den tvärvetenskapliga publikationen Indigenous Peoples and Demography medverkar historiker, demografer, sociologer och antropologer från nio länder.

Utifrån olika perspektiv behandlas hur stater som Australien, Nya Zeeland, Canada, Ryssland, Norge och Sverige räknat, kategoriserat och diversifierat urfolk. Boken som är den första internationella studien på området visar hur det i varje land funnits ett nära samband mellan folkräkningar, etnisk klassificering och statsmaktens agendor och pekar på de konsekvenser som det fört med sig ända fram till idag.

Statsmakterna har i många fall haft svårigheter att på ett pålitligt sätt identifiera och samla statistisk information rörande urfolk och statistiken har gett upphov till stereotyper. Samtidigt har många urfolk världen över de senaste decennierna fört en växande kamp för självständighet där tillförlitliga kunskaper om befolkningens sammansättning och utbredning är avgörande.

Mitt i detta spänningsfält befinner sig forskare som arbetar med dessa frågor och boken åskådliggör därför olika hänsynstaganden och metoder att arbeta med historiskt och nutida demografiskt material rörande urfolk.

 Indigenous Peoples and Demography visar på betydelsen av internationella jämförelser för att synligöra nationella mönster och en internationell arena för att diskutera den fortsatta utvecklingen av urfolksdemografi.

För vidare information kontakta Per Axelsson (per.axelsson@cesam.umu.se) eller Peter Sköld (peter.skold@cesam.umu.se).

Länk till boken på Berghahn Books: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=AxelssonIndigenous