"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-05

Umeå-forskare skriver i Lancet: Dominerande blodtrycksmedicin ifrågasätts

NYHET Ett av världens mest betrodda läkemedel mot högt blodtryck – betablockeraren atenolol – ifrågasätts nu av bl.a. Umeå-forskarna Bo Carlberg och Lars Hjalmar Lindholm i en artikel i den brittiska medicintidskriften Lancet.

Carlberg, överläkare vid medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, och Lindholm, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet, har tillsammans med docent Ola Samuelsson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, utfört en datasammanställlning (metaanalys) av atenolols effekter på hjärt-kärlsjukdom.

Atenolol är ett av världens mest använda blodtrycksmediciner och dess förebyggande effekter på hjärt-kärlsjukdom (främst stroke och hjärtinfarkt) anses vara väldokumenterade. Den har därför även använts som referens när man har testat nya blodtrycksläkemedels effekt på hjärt-kärlsjukdom. Atenolol rekommenderas idag för behandling av högt blodtryck av samtliga läkemedelskommittéer i Sverige.

Forskargruppen har nu sammanställt av alla de studier där atenolol använts som ensam jämförelsesubstans gentemot ett annat blodtrycksläkemedel eller placebo (sockerpiller). Endast studier som mätt effekten på insjuknanden i stroke och hjärtinfarkt ingick i analysen.

Sammanställningen visar att atenolol sänker blodtrycket lika bra som andra blodtrycksläkemedel. Däremot är effekten på insjuknande i hjärt-kärlsjukdom dåligt dokumenterad, också jämfört med placebo.

De data som finns är inte tillräckliga för att rekommendera atenolol som ett förstahandspreparat vid högt blodtryck, anser forskargruppen. Det medför också att fynden i de studier som använt atenolol som jämförelsesubstans kan ifrågasättas.

Ytterligare upplysningar:

Bo Carlberg, tel. 090-785 14 43; mobil 070-577 58 83, e-post bo.carlberg@medicin.umu.se

Lars Hjalmar Lindholm, 090-785 35 26; mobil 070 585 35 26; e-post LarsH.Lindholm@fammed.umu.se

Referens: "Atenolol in hypertension: is it a wise choice?" Carlberg B, Samuelsson O, Lindholm LH. Lancet 2004;364:1684-89.

Redaktör: Hans Fällman