"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-01-20

Umeå först i landet med kandidatexamen i polisiärt arbete

NYHET Sveriges första kandidatexamina i ämnet polisiärt arbete kommer att utfärdas vid Umeå universitet under de närmsta veckorna. Det innebär att studenterna får nya möjligheter att utveckla sig inom sitt framtida yrkesområde och att ämnet blir akademiskt.

Text: Eva Stoianov

Sedan hösten 2018 har poliser kunnat vidareutbilda sig genom att läsa fristående kurser inom polisiärt arbete vid enheten för polisutbildning. Under den gånga vecka presenterades nio examensarbeten från dessa kurser.

– Många av studenterna har läst flera av enhetens kurser och avslutar nu med en egen studie av en frågeställning med relevans för sitt yrke och för polisorganisationen, säger Mikael Söderström, kursansvarig vid polisutbildningen. 

Examensarbetena har tydlig koppling till det polisiära arbetet och har bland annat handlat om ungdomars upplevelser av att möta svensk polis, kameraövervakning i polisarrest, el-chockvapen, polisers arbete med att fånga upp unga i kriminella och extrema miljöer.

Kurserna är ett led i att utveckla ett nytt akademiskt ämne som kommer att vara av stor betydelse för utvecklingen av professionella poliser och för utveckling av svensk polis.

– Intresset har varit stort och till den första kursen, polisiärt arbete i praktiken, sökte mer än 500 de 25 platserna, säger Mikael Söderström.

Kontakt med studenter går att ordna vid förfrågan.

Läs mer om Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Polismyndigheten har sedan år 2000 givit Umeå universitet i uppdrag att bedriva grundutbildning till polis. Sedan 2018 har det varit möjligt att bygga på polisutbildningen med ytterligare ett års studier och på så sätt göra det möjligt för universitetet att utfärda kandidatexamen.  

För mer information, kontakta:

Mikael Söderström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 43