"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-06

Umeå gästas av ledande fysikprofessor från Harvard

NYHET Torsdagen och fredag den 7–8 februari får en forskningsgrupp i fysik i Umeå celebert besök av Gerald Gabrielse, professor i fysik vid Harvard universitet. Ett av Gabrielses forskningsprojekt uppmärksammades 2006 av det amerikanska fysikinstitutet som ”Physics story of the year”.

Professor Gabrielses aktiviteter kretsar kring att fånga in och kyla partiklar. En aktivitet går ut på att fånga en ensam elektron i ett magnetfält under flera månader. Detta gör det möjligt att mäta fundamentala fysikaliska egenskaper med en så oerhörd precision att det skulle kunna förändra vårt förhållningssätt till naturen på ett grundläggande plan – tänk om big bang inte gick till på det sättet som vi tror?

För att förstå helheten behövs exakt förståelse av delarna och gruppen har lyckats med konststycket att mäta de magnetiska egenskaperna för en ensam elektron. Resultat från det experimentet utnämndes 2006 av American Institute of Physics till “Physics story of the year”. Sedan dess har ytterligare stora framsteg gjorts.

Mycket kända är också Professor Gabrielses experiment med antimateria, vilka hans grupp bedriver vid det europeiska laboratoriet för partikelfysik, CERN. Antimaterien är en spegelbild av vanlig materia. Vissa egenskaper, till exempel elektrisk laddning, hos antimateria är motsatta de hos vanlig materia. När materia och antimateria möts uppstår en våldsam explosion. All materia förintas och energi skapas. Gabrielse har lyckats med att skapa och fånga antipartiklar till protoner och elektroner – “anti-protoner” och “positroner”. De har även lyckats binda dessa partiklar till varandra, vilket innebär en hel atom av “anti-väte”.

Professor Gabrielse kommer att hålla två föreläsning för studenter, lärare och andra intresserade den 8 februari. Båda hålls i sal KB3B1 i KBC. Den första äger rum klockan 11.00 och har titeln “One-Electron Quantum Cyclotron: A New Value for the Electron Magnetic Moment and the Fine Structure Constant” och den andra klockan 14.00 med titeln “First Production of Antihydrogen Within the Fields of a Penning-Ioffe Trap”.

Däremellan kommer han att ha en lunchträff med studenter på grundutbildningen i fysik. Tid: Fredag 8 februari kl 11 och kl 14
Plats: Stora hörsalen, KB3B1, KBC-huset

För ytterligare information, kontakta: Anders Kastberg, institutionen för fysik Telefon: 090-786 67 18
E-post: anders.kastberg@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman