"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-07

Umeå har utsetts till studentstad 2006

NYHET Umeå har av Sveriges förenade studentkårer, SFS, utsetts till ”Årets studentstad 2006”. Det är framför allt det goda samarbetet och viljan att var ett föredöme som har uppmärksammats.

– Det är givetvis mycket roligt att Umeå har fått den här utmärkelsen. Det visar att samarbetet mellan universitetet, studentkårerna, Umeå kommun och näringslivet har varit framgångsrikt, säger Jan-Erik Ögren universitetsdirektör och medlem i den styrgrupp som arbetat med frågan.

Studentkårerna är också mycket glada över utmärkelsen.– Det känns otroligt skönt att få en bekräftelse på att det vi tillsammans kämpar för ger resultat och syns, säger Erik Ahlsten, ordförande Umeå naturvetar- och teknologkår. Det skapar ny energi hos oss som jobbar för studenternas bästa, fortsätter han.
– Det här är mycket positivt både för staden och för universitetet. Vårt goda samarbete kommer att uppmärksammas över hela landet, säger Anna Stecksén, ordförande för medicinska studentkåren.

– Det känns otroligt roligt. Samarbetet innebär att vi har upparbetade kanaler för att föra fram förslag till förbättringar och förändringar, säger Johanna Fjellander, ordförande Umeå studentkår.

Även från poltiskt håll är man mycket nöjd över utmärkelsen.
– Ett idogt arbete har gett resultat. Vi kommer att fortsätta att vidareutveckla samarbete med näringslivet vilket kommer att leda till ännu fler praktikplatser för studenter och därmed också bättre möjligheter för dem att få jobb i Umeå efter examen. Jag tror också att det haft stor betydelse att vi tillsammans med Balticgruppen löst bostadsfrågan när vi byggde nya bostäder på campusområdet, säger Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (s).

Kriterierna för att bli SFS studentstad handlar mycket om samarbetet mellan studentorganisationer, lärosäte, kommun och det lokala näringslivet. Kommunen kan ses som ett föredöme för andra studentstäder runtom i landet. Bland de kommuner som tidigare utsetts till SFS studentstad finns Växjö, Sundsvall och Blekingeregionen.

Det är en just en uppmärksammad samarbetsmodell mellan universiteten, kommunen, studentkårerna och näringslivet som är det viktigaste skälet till att Umeå fick utmärkelsen. Samarbetsmodellen har namnet Studentkommun. Tjänstemän inom Umeå kommun och Umeå universitet, politiker, samt representanter för kårer och näringsliv träffas regelbundet i fyra arbetsgrupper och en styrgrupp, och arbetar sedan tillsammans för att få in studentperspektivet på alla nivåer i Umeå. De prioriterade arbetsområdena är bostäder och kommunikation, studenter och alkohol/narkotika, information och evenemang, samt arbete och praktik.

Till grund för arbetet ligger handlingsplaner som utarbetas varje höst där man bestämmer vilka satsningar som ska genomföras. Resultatet hittills är till exempel fler bostäder, ett livligare centrum, många studentevenemang och fler praktikplatser för studenter. Samarbetet har pågått sedan år 2000.

Här följer ett utdrag ur SFS motivering till att utse Umeå till studentstad 2006:

”Högre utbildning ger inte bara växtkraft till individen utan även till staden och regionen som lärosätet ligger i. För att såväl individ som region ska kunna utvecklas krävs ett ömsesidigt samarbete där alla parter är delaktiga. I Umeå finns denna närhet och utvecklingsvilja mellan studenter, universitetet, kommun och näringsliv. Detta i kombination med hela stadens vilja att vara en förebild för övriga Sverige gör Umeå till en utmärkt SFS studentstad 2006. Umeås idé och struktur på den organisation som man arbetar med är kanske i sig inte unik, då idéerna och projekttankarna finns även i andra städer. Det som gör att Umeå lyckas är den särskilda viljan som finns bland intressenterna. Viljan att skapa något speciellt som passar in i Umeå.”

Hela motivering finns på: www.sfs.se/media/media.html

Redaktör: Carina Dahlberg