"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-31

Umeå i topp när Vetenskapsrådet delar ut forskningsmedel

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat 79 miljoner kronor till 19 forskningsprojekt inom Medicin och hälsa vid Umeå universitet. Dessutom går 3 av totalt 12 beviljade anslag för Proof of Concept inom livsvetenskap på totalt 3 480 000 kronor till Umeå universitet. I jämförelse med andra lärosäten hamnar Umeå universitet på fjärdeplats för utdelningar inom Medicin och hälsa och i topp vad gäller bidragsbeslut för Proof of Concept livsvetenskap.

Text: Daniel Harju
Anna Arnqvist
Foto: Mattias Pettersson

– Det är mycket glädjande att så många forskare från Medicinska fakulteten och Umeå universitet har beviljats anslag från Vetenskapsrådet. Konkurrensen om forskningsmedlen är jättetuff och årets utdelning är därför ett kvitto på att det vid vår fakultet bedrivs mycket stark och konkurrenskraftig forskning inom en rad områden rörande medicin och hälsa, säger Anna Arnqvist, som är vicedekan för forskning vid Medicinska fakulteten.

Utdelning av medel inom Medicin och hälsa

Vetenskapsrådet beviljar i år totalt 1 016 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa för bidragsperioden 2017–2022. Av totalt 1 222 ansökningar beviljades 244, vilket ger en beviljandegrad om 20 procent. Umeå universitet placerar sig på fjärde plats i utdelningen med 17 beviljade projekt och två etableringsbidrag med totalt drygt 79 miljoner kronor eller 7,9 procent av de utdelade medlen. Enligt fördelningen av medel inom medicin och hälsa beviljades Karolinska Institutet 48,2 procent, Göteborgs universitet 15,7 procent och Lunds universitet 14,7 procent av den totala utdelningen.

År 2016 tilldelades Umeå universitet 42 miljoner kronor, eller 4,3 procent av den totala utdelningen, vilket gör årets utdelning till en uppgång på 3,6 procentenheter och motsvarar en 84-procentig ökning från 2016 till 2017. Årets utdelning är första gången sedan 2009 som Umeå universitet placerar sig bättre än Uppsala universitet vad gäller beviljandegrad. De fem lärosäten som andelsmässigt tilldelats mest medel under åren 2009-2017 är Karolinska Institutet, samt Lund, Uppsala, Göteborg och Umeå universitet. Den genomsnittliga fördelningsandelen som beviljats Umeå universitet mellan 2009-2017 är 5,7 procent.

Av de totalt 1 222 huvudsökande var 569 kvinnor, varav 109 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 653 huvudsökande, varav 135 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 19 procent och män en beviljandegrad på 21 procent. Den procentuella fördelningen av medel vid Umeå universitet mellan kvinnor och män var 37 respektive 63 procent.  

Umeå toppar utdelningen för Proof of concept livsvetenskap

Vetenskapsrådet beviljade 12 av totalt 56 ansökningar om projektbidrag för Proof of concept inom livsvetenskap, vilket ger en beviljandegrad på 21 procent. Totalt delades 14 000 000 kronor ut. Tre projekt vid Umeå universitet beviljades medel på totalt 3 480 000 kronor. Bidraget är ettårigt. Bland de totalt 56 ansökningar fanns 17 kvinnliga och 39 manliga huvudsökande. Beviljandegraden var 29 procent för kvinnor och 18 procent för män.

Vid Umeå universitet beviljades följande personer projektmedel för Proof of concept livsvetenskap:

 • Fredrik Almqvist får 1 200 000 kronor för projektet Utveckling av en selektiv behandling av Chlamydia trachomatis infektioner.
 • Marie-Louise Hammarström får 1 200 000 kronor för projektet Riskklassificering av kolorektalcancer genom analys av lymfkörtlar för aggressivitetsmarkörer.
 • Anna Linusson Jonsson får 1 080 000 kronor för projektet Nya insekticider för hållbar och effektiv bekämpning av sjukdomsspridande myggor.

Beviljades projektmedel inom Medicin och Hälsa:

 • Peter Andersen får 9 000 000 kronor i projektbidrag för projektet Om orsakerna till Amyotrofisk lateral skleros (ALS): Translationell klinisk-genetisk forskning om ALS med eller utan demens: Hämning av SOD1 som ny effektiv behandling av ALS.
 • Charlotte Häger får 6 750 000 kronor i projektbidrag för projektet Motorisk kontroll av knät efter främre korsbandsskada; klinisk och laboratoriebaserad bedömning i relation till funktionellt utförande, proprioception och associerad hjärnaktivering.
 • Sven Bergström får 6 280 000 kronor i projektbidrag för projektet Infektionsbiologi hos Borrelia spiroketer.
 • Karolina Kauppi får 6 000 000 kronor i etableringsbidrag för projektet Kartläggning av genetiska nätverk kopplade till psykiatriska och kognitiva sjukdomar, för utveckling av mer effektiva och individanpassade läkemedel.
 • Daniel Öhlund får 6 000 000 i etableringsbidrag för projektet Tumörstromat som läkemedelsmål vid pankreascancer.
 • Ulf Ahlgren får 4 800 000 kronor i projektbidrag för projektet Ny avbildningsteknologi för studier av ö-dysfunktion vid typ 1 och typ 2 diabetes.
 • Patrik Danielson får 4 800 000 kronor i projektbidrag för projektet Mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna.
 • Robin Fåhraeus får 4 800 000 kronor i projektbidrag för projektet Whisper-mutationer.
 • Lena Gunhaga får 4 800 000 kronor i projektbidrag för projektet Definiera molekylära mekanismer som styr nybildning av nervceller och hur det påverkar sensoriska system.
 • Erik Rosendahl får 3 450 000 kronor i projektbidrag för projektet Högintensiv intervallträning för äldre personer - En HIT eller inte?
 • Francesca Aguilo får 2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet Funktionell analys av m6A modifiering i bröstcancer.
 • Patrik Andersson får 2 400 000 kronor i projektbidrag för utveckling av metoder för begränsning och förfining av djurförsök (3R) för projektet PREDATAR - Ett beräkningsbaserat prediktivt verktyg för att bestämma dos vid målorganet.
 • Niklas Arnberg får 2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet Virus-glykan interaktioner: betydelse för tropism, behandling och targeting.
 • Thomas Borén får 2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet Magsårsbakterien Helicobacter pylori; Adaptation av Bakteriell Vidhäftning av Betydelse för Kronisk Infektion och Sjukdomsutveckling.
 • Ulf Gunnarsson får 2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet Bukväggsdefekter - kirurgiska innovationer baserade på förståelse av biologiska interaktioner.
 • Lucia Mincheva-Nilsson får 2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet Exosom-medierade immunosuppressiva mechanismer och deras roll vid epitelial ovarialcancer och graviditet.
 • Constantin Urban får 2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet Nya rön om medfött immunförsvar för utveckling av nya behandlingar mot invasiva mykoser.
 • Bethany van Guelpen får 2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet Riskprediktion och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer cancer; en integrativ molekylärepidemiologisk approach.
 • Anna Överby Wernstedt får 2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet Försvarsmekanismer som hindrar virusinfektion av hjärnan.
 • Fredrik Almqvist får 1 570 000 kronor i projektbidrag för projektet Klargöra mekanismen för en ny klass av Chlamydia trachomatis infektionshämmare.

Mer information om Vetenskapsrådets forskningsfinansiering