"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-16

Umeå kommun ny strategisk partner till Umeå universitet

NYHET Umeå universitet och Umeå kommun har ingått ett strategiskt partnerskap för forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning. Avtalet undertecknades på tisdagen av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson samt kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.

Det strategiska partnerskapet mellan Umeå universitet och Umeå kommun baseras på gemensamma målbilder hos parterna. Samarbetet bygger på Umeå universitets och Umeå kommuns styrkor och är av ömsesidig strategisk betydelse och nytta. I inledningsskedet av partnerskapet är två områden särskilt prioriterade: Hållbar stadsutveckling samt Sliperiet/Umevatoriet. Det ingår inga särskilda åtaganden för finansiering inom ramen för partnerskapet utan detta prövas från fall till fall. Partnerskapet gäller till dess det sägs upp av endera parten.

- Umeå universitet och Umeå kommun har sedan tidigare många givande samarbeten, och nu lägger vi i nästa växel. Med ännu större fokus och samordning än tidigare kommer vi att få ut mer av vårt gemensamma arbete för utvecklingen av kommunen, regionen och Umeå universitet, säger rektor Hans Adolfsson.

Samverkan mellan Umeå universitet och Umeå kommun kan omfatta forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning inom samtliga av Umeå universitets vetenskapsområden. Arbetet ska sträva efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling både socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt. Inom kunskapsutveckling och kunskapsöverföring kan flera olika former och aktiviteter för samverkan vara aktuella, exempelvis examensarbeten, verksamhetsförlagd utbildning, praktikplatser, personutbyten, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar, seminarier och workshops.

Koordinatorer för det strategiska partnerskapet är Anna Sandström Emmelin, samordnare på Enheten för externa relationer samt Charlotte Lundkvist, tillväxtstrateg på Umeå kommun. Utvecklingsområdet Hållbar stadsutveckling leds av Katrin Holmqvist-Sten, lektor samt prefekt vid Konsthögskolan. Projektledare för Sliperiet/Umevatoriet är Mats Falck, samordnare på Enheten för externa relationer.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz