"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-26

Umeå kommuns vetenskapliga pris

NYHET Anna Zachrisson får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2015, inom området miljö. Hon får priset för att hon är en mycket produktiv och begåvad ung forskare. Anna är lektor vid den statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

Motiveringen lyder: "Anna har med sin forskning inom områdena flernivåstyrning, deltagande och samverkan mellan olika sektorer i förvaltning av naturresurser och miljö bidragit både till den vetenskapliga utvecklingen inom området och att ge kommunen ökad kunskap om viktiga och aktuella frågor som rör naturvårdspolitik och förvaltning av naturresurser."

Anna Zachrisson disputerade i statsvetenskap i januari 2010 med avhandlingen "Commons Protected For or From the People: Co-management in the Swedish Mountain Region". Hennes avhandling har fått mycket goda vitsord. Hon fick bland annat Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins belöning för framstående doktorsarbete 2011. Efter avhandlingsarbetet var Anna postdoktor i det strategiska Formas-projektet "Ecosystem Restoration in Policy and Practice: Restore, Develop, Adapt", i samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Där analyserade hon hur ekologiska och politiska motiv samverkar i utformningen av ekosystemrestaurering.

Annas forskning stödjer att dialog och samverkan, som är hörnstenar i de flesta politikområden, är viktiga för legitimitet. Samtidigt fortsätter hon att kritiskt granska under vilka förutsättningar detta gäller. I exempelvis mineralpolitiken ges litet utrymme för lokala aktörer och motståndare, och då fungerar inte dialogverktyget särskilt väl.

Anna Zachrisson har goda ledaregenskaper och har planerat och genomfört flera workshoppar vid nationella och internationella forskarkonferenser. Hon är mycket väl internationellt förankrad och har ett stort internationellt kontaktnät bland forskare inom miljö- och naturresurspolitik. Annas förmåga till forskningssamarbete har resulterat i flera tvärvetenskapliga artikelmanus med ekologer. Hon har också tagit initiativ till nordiskt samarbete, där hon har erhållit två olika projektuppdrag som har resulterat i publikationer med norska kollegor.

Anna Zachrisson är ensamstående med två barn. Hon flyttade till Umeå från Kiruna 1998, och bor numera efter ett par utlandsvistelser i Obbola där hon har havsutsikt. Miljöintresset var anledningen till studierna i Umeå där det då fanns ett politices magisterprogram med miljöinriktning. På fritiden tycker hon om att umgås med barnen, läsa eller titta på deckare, paddla, åka skidor och att resa.

Uppmuntra unga forskare

Syftet med priset är att uppmuntra och ekonomiskt stödja unga lovande forskare inom miljö, kommunal ekonomi och kultur vid Umeå universitet. Priskommittén består av representanter från Umeå kommun och samtliga fakulteter vid Umeå universitet. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion lördagen den 30 maj. Prissumman är på 50 000 kronor.

För mer information kontakta:

Anna Zachrisson, statsvetenskapliga institutionenTelefon: 090-786 61 85
E-post: anna.zachrisson@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov