"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-18

Umeå konferensvärd för biomedicine forskarstuderande i Sverige

NYHET Ett intensivt nätverkande, parat med vetenskapliga föreläsningar av bland annat ALS-forskaren Stefan Marklund och experten på biologiska stridsmedel Anders Nordqvist. Det väntar deltagarna vid den årliga SNiB-konferensen som hålls i Umeå 21-–23 maj.

SNiB – Student Network in Bioscience är ett nätverk som bildats av nuvarande och tidigare studenter i de nationella biomedicinska forskarskolorna. Nätverket har anordnat en årlig konferens sedan 1997.

Årets konferens kommer att ha ca 100 deltagare från universitetsorterna Göteborg, Lund, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. De två konferensdagarna har ett späckat schema som inleds med ett välkomsttal av professor Dan Hultmark, medlem av styrgruppen för Umeås biomedicinska forskarskola. Kvällarna ägnas åt sociala aktiviteter i syfte att bygga vidare på nätverket SNiB som är tänkt att vara ett stöd åt deltagarna i deras fortsatta forskarkarriärer.

SNiB, Student Network in Bioscience är ett nätverk som bildats av nuvarande och tidigare studenter i de nationella biomedicinska forskarskolorna och har hållit en årlig konferens sedan 1997.

Innehållet i konferensen varierar från år till år men grundstrukturen med ett talarblock som rör ren forskning eller forskningsrelaterade områden brukar hållas intakt. Utöver de inbjudna talarna så håller även deltagarna presentationer som rör deras egen forskning.

Finansieringen av konferensen består av bidrag från de sex forskarskolorna samt en stor del från externa sponsorer.

För mer information, besök SNiB:s hemsidawww.snib.nu
eller kontakta doktoranden och ledamoten i SNiB:s organisationskommitté Olov Nilsson på telefon 090-785 10 97, 070-588 83 23 eller 090-12 43 32 eller via e-post olov.nilsson@pharm.umu.se.

Redaktör: Bertil Born