"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-03

Umeå och Linköping samarbetar om ny lärarutbildning

NYHET - Vi ska vara varandras kritiska vänner i utvecklingsskedet, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education, men han utesluter inte direkt program- och kurssamverkan.

Samverkan mellan lärarutbildningarna i Umeå och Linköping har pågått under flera år, men har med tiden fått en mer systematiserad form och stöds nu också av det samverkansavtal som upprättas mellan de båda universiteten.
– Syftet är inte primärt att gifta ihop utbildningarna utan att i utvecklingsskedet vara varandras kritiska vänner. Det är dock naturligt att vi också undersöker möjligheterna av direkt program- och kurssamverkan, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education.

I slutet av februari genomfördes ett andra internat i Vadstena för ett tjugotal kollegor som arbetar med utvecklingen av de nya lärarutbildningarna vid Umeå universitet och Linköpings universitet. Förra gången de båda lärosätena möttes var i september, då en mindre grupp träffades i Olofsfors.

– Det finns redan existerande samarbetsprojekt mellan Linköping och Umeå, till exempel inom specialpedagogik. Vi har dessutom definierat ytterligare områden där vi har möjlighet att hjälpa varandra. Exempel på sådana är yrkes- och slöjdlärarutbildningarna, granskning av examensarbeten och kvalitetsutveckling, säger Karin Mårdsjö-Blume, dekan för området utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

Utvecklingsarbetet ser lite olika ut på de båda universiteten eftersom arbetet tar sin utgångspunkt i de lokala förhållandena.
– Olikheterna har visat sig vara berikande, men vi har också funnit att vi i mångt och mycket tänker på liknande sätt kring våra utbildningar, säger Björn Åstrand.

Kontaktuppgifter:

Björn ÅstrandRektor, Umeå School of Education090-786 5550
070-642 4212