"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-08

Umeå och Luleå universitet delar på närmare 50 miljoner kronor för samverkan med näringslivet

NYHET Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har beviljat Umeå universitet i samarbete med Luleå tekniska universitet 46,9 miljoner kronor för att stärka universitetens gemensamma arbete med bland annat kommersialisering av forskningsresultat.

– Jätteroligt! Nu får Umeå universitet och Luleå tekniska universitet goda resurser att tillsammans utveckla kommersialiseringen inom flera av våra gemensamma styrkeområden som industriell IT, vård/hälsa samt hållbar utveckling, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet.

Pengarna från EU:s strukturfond ska även användas till kunskapsöverföring mellan näringsliv och akademi under den närmaste femårsperioden. Medlen är en förstärkning av Vinnovas åttaåriga satsning inom Nyckelaktörsprogrammet som syftar till att öka universitetens bidrag till tillväxt och utveckling i regionen.

– Arbetet med att kommersialisera forskningsresultat kommer att intensifieras ytterligare tack vare detta. Målsättningen att fler nya företag ska startas. Projektet kommer att involvera företag i regionen på många olika sätt, liksom innovationsstödjande aktörer på regional nivå, förklarar Ingrid Fängmark, chef för Umeå universitets enhet för näringsliv och samverkan, ENS.

Kontaktpersoner:

Ulf Edlund, prorektor för samverkansuppgiften Umeå universitet Mobil: 0703-20 46 46
E-post: ulf.edlund@adm.umu.se
Ulf nås säkrast efter klockan 12.00

Ingrid Fängmark, chef för enhet för näringsliv och samverkan, ENS Tel: 090 - 786 5355 Mobil: 070 - 621 2355
E-post: ingrid.fangmark@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg