"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-15

Umeå Plant Science Centre – bästa arbetsplatsen utanför USA för nydisputerade

NYHET Umeå Plant Science Centre (UPSC) är den bästa utomamerikanska forskningsinstitution som en nydisputerad inom biovetenskaperna kan arbeta vid. Det framgår av en stor undersökning i den amerikanska vetenskapstidskriften The Scientist.

Det är tredje året i rad som The Scientist undersöker var postdoktorer anser att de bästa forskningsmiljöerna och arbetsmöjligheterna finns. Mer än 3 500 disputerade inom life science-området, d v s medicin och biologi, har svarat på tidskriftens enkät och betygsätter sådana faktorer som goda forskningsmöjligheter, tillgång till forskningsutrustning och
biblioteksresurser samt mentorskap och handledning.

Många av dem som svarat på enkäten är missnöjda med förhållandena på sin institution. Villkoren vid Umeå Plant Science Centre (UPSC) får däremot mycket goda vitsord.
– Vi är utomordentligt glada över berömmet, säger Göran Samuelsson, föreståndare vid UPSC, och vi ser det som att våra stora ansträngningar att skapa en internationell forskningsmiljö av högsta klass har lyckats.

Nöjda prefekter vid Umeå Plant Science Centre: Göran Samuelsson, Umeå universitet och Anders Ericsson, SLU.
Foto: Sven-Olov Bylund, SLU

Forskningscentret UPSC är gemensamt för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Umeå universitet. Forskare vid institutionerna för skoglig genetik och växtfysiologi samt fysiologisk botanik samverkar i centret inom framförallt områdena växt- och skogsbioteknik.

Antalet anställda är cirka 150 inklusive ett 30-tal postdoktorer. Det internationella inslaget är mycket stort och inom centret finns fler än 20 nationaliteter representerade.

Enkätresultaten för USA och övriga världen redovisas var för sig, ingen sammanvägning görs. På andra plats på den utomamerikanska 15-i-topp-listan placerar sig Uppsala universitet. Kanada, Nederländerna och Storbritannien är de länder som har med flest forskningsinstitutioner på listan.

På listan över de mest attraktiva forskningsinstitutionerna i USA placerar sig på de tre första platserna USA:s "Environmental Protection Agency", Research Triangle Park, NC, Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle, Washington State, och National Cancer Institutes i Maryland. Bland renodlat akademiska institutioner belades de tre första platserna av University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, Washington University i St. Louis, Missouri, och Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Cambridge, Massachusetts.

Gemensamt för de bästa utomamerikanska forskningsinstitutionerna, bland dem de i Umeå och Uppsala, är att de har god finansiering, är bra på samverkan och erbjuder karriärmöjligheter, vilket postdoktorerna från andra länder sätter stort värde på, enligt The Scientists enkät.

En anledning till missnöje hos postdoktorerna är möjligheterna att få tillräcklig uppskattning och ersättning. Övergången till självständigt arbete inom en rimlig tidrymd tycks också skapa problem.
– Vi hoppas att resultaten ska fungera som en utmaning att undan för undan förbättra de ofta bedrövliga arbetsvillkoren för postdoktorerna, de som kanske är forskningssamhällets mest värdefulla aktörer, säger Richard Gallagher, chefredaktör och ansvarig utgivare för The Scientist.

För ytterligare information om The Scientist's Best Places to Work-undersökning:
www.the-scientist.com/info/bptw/bptw_home

Journalister som vill få tillgång till hela texten, kontakta
pr@the-scientist.com

För kontakter vid UPSC:

Professor Göran Samuelsson, Institutionen för fysiologisk botanik,Tel: 090-786 56 94, 070-645 50 39
E-post: Goran.Samuelsson@plantphys.umu.se

Prof Anders Ericsson, prefekt vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologiTel: 090-786 82 43, 070-537 87 53
E-post: Anders.Ericsson@genfys.slu.se

www.upsc.se
De 15 bästa institutionerna utanför USA är i tur och ordning:

1. Umeå Plant Science Centre
2. Uppsala universitet
3. Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Nederländerna
4. Dalhousie University, Halifax, Kanada
5. University of Bristol, Bristol, Storbritannien
6. Mount Sinai Hospital, Toronto, Kanada
7. University of Zürich, Schweiz
8. University of Calgary, Calgary, Kanada
9. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn, Danmark
10. University of Alberta, Edmonton, Kanada
11. Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
12. Cardiff University, Cardiff, Storbritannien
13. Utrecht University, Utrecht, Nederländerna
14. Wageningen University, Wageningen, Nederländerna
15. Centro de Investigaciones Biologicas-CSIC, Madrid, Spanien

Redaktör: Karin Wikman