"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-19

Umeå Pride 2014 tjuvstartar på Bildmuseet

NYHET Hur överlistas ett antidemokratiskt system, när vissa berättelser inte ges ett lagligt utrymme? Hur ser förutsättningarna ut för konstnärer som arbetar med hbtq-frågor, feminism och makt? På tisdag startar Umeå Pride 2014 med ett samtal om konstaktivism, yttrandefrihet och flyktingpolitik på Bildmuseet.

Bildmuseet tisdag den 23 september kl 18.30-20.00: "HBTQ-personer, feminister, res er! Kom och smaka friheten med oss!"

Med avstamp i St Petersburgs queermiljö diskuterar konstnären Annica Karlsson Rixon, forskaren Irina Sanomirskaja och Fredrik Elg, initiativtagare till fristadsprogrammet, om konstaktivism, yttrandefrihet och flyktingpolitik. Camilla Påhlsson, Konstfrämjandet i Västerbotten, ger en introduktion och leder samtalet.

Annica Karlsson Rixon talar om Konst i rörelse med rysk hbtq-aktivism. Därefter följer ett rundabordsamtal med frågeställningar som: Hur förvaltas och förnyas den queerfeministiska samtidskonsten? Hur ser exilens möjligheter och omöjligheter ut för dem som lämnat landet, och för dem som fortfarande är kvar? Vill Umeå bli fristad för konstnärer i exil?

De medverkande finns på plats för intervjuer med media en timme innan evenemanget.

Presentationer av de medverkande

Annica Karlsson Rixon är konstnär och för närvarande doktorand i fotografisk gestaltning vid Valand, Göteborgs universitet, med konstprojektet State of Mind. Utgångspunkten är en dokumentation av queermiljön i St Petersburg, Ryssland, med fokus på livssituationen och det politiska läget för lesbiska och bisexuella kvinnor. Karlsson Rixon reflekterar över konstens möjligheter och tillkortakommanden som deltagande i aktivistiska rörelser.

Irina Sandomirskaja är professor i kulturvetenskap vid CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola. Hon disputerade 1992 i Moskva, deltog i feministisk konstaktivism i Ryssland och arbetar i Sverige sedan 1996. Hon forskar inom litteratur, film och kritisk kulturteori, språk, makt, historia, och skrift. Bland annat har hon skrivit om det feministiska punkkollektivet Pussy Riot och bidrar aktivt till tidningar såsom Glänta och Baltic World.

Fredrik Elg initierade ICORN-fristadsprogrammet på kulturförvaltningen i sin hemstad Malmö 2010. Han fick därefter Kulturrådets uppdrag att sammanställa en handbok för svenska fristäder. Efter två år som projektledare för fristäder på Kulturrådet ansvarar han nu för att sjösätta Malmös andra fristadsprogram – denna gång för förföljda musiker.

Camilla Påhlsson är konstnärlig ledare på Konstfrämjandet, men också interdisciplinär konstnär som huvudsakligen arbetar med sociala projekt inom hbtq-, sexualitets- och identitetsfrågor. Hon har drivit större konstprojekt som projektledare/curator, där konst möter samhälle, (kultur)politik, makt och genus. Hon producerade bl. a det storskaliga performanceverket Back in Baby's Arms av konstnären Elin Lundgren.

Evenemanget är en del av Umeå Pride 2014 och arrangeras av Konstfrämjandet och Bildmuseet i samarbete med Queerförvaltningen, Lesbisk Makt, ABF, Havremagasinet, Umeå kommun och Umeå2014.

För ytterligare information, kontakta gärna

Camilla Pålsson, Konstfrämjandet i Västerbotten
070-280 11 76 eller info.vasterbotten@konstframjandet.se

Brita Täljedal, Bildmuseet090-786 52 27 eller brita.taljedal@bildmuseet.umu.se
 

Redaktör: Helena Vejbrink