"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-24

Umeå rankas som landets främsta elitidrottsuniversitet

NYHET Tidskriften Idrott & Kunskap rankar Umeå universitet som landets främsta elitidrottsuniversitet. – Jätteroligt, säger Pernilla Eriksson, studievägledare vid Umeå centrum för idrottsvetenskap, UCIV.

Det är tidskriften Idrott & Kunskap som i sitt senaste nummer presenterar vilka universitet och högskolor som hunnit längst när det gäller att erbjuda goda möjligheter att kombinera en idrottssatsning med akademiska studier. Fil dr Rolf Karlsson vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har kartlagt möjligheterna för svenska elitidrottare att kombinera idrott och studier på eftergymnasial nivå.

Bland landets 38 universitet och högskolor har 26 någon form av idrottsprogram i sitt utbud. Rolf Karlsson lyfter fram de lärosäten som han bedömer ligger längst fram på området. Tidskriften Idrott & Kunskap har sedan, efter intervjuer med olika utbildningsexperter, gjort en egen ranking mellan de utvalda lärosätena.

– Vi vet att vi ligger väldigt långt framme och att bli rankad som etta är jätteroligt, säger Pernilla Eriksson.

Avtal för all idrott och alla utbildningar

Umeå universitet satsade tidigt på anpassade studier för elitidrottare. Pernilla Eriksson poängterar att Umeå idag är det enda universitet som har ett universitetsövergripande program för elitidrottare och studier. Det innebär att det inte spelar någon roll vilken idrott man utövar och inte heller vilken utbildning man studerar för att få anpassad studiegång som elitidrottare.

– Ett utökat samarbete med Svenska skidförbundet, Svenska friidrottsförbundet och Svenska orienteringsförbundet har betytt mycket och att vi har fått möjlighet att anställa verksamhetsansvariga med särskilt ansvar för idrott och studenter inom dessa tre områden, förklarar Pernilla Eriksson.

Stöd från kommunen

Andra faktorer som Pernilla lyfter fram som betydande för att Umeå ligger så långt fram när det gäller elitidrott och studier är bra lokaler, Iksu och stöd från Umeå kommun.

– Den här satsningen startade 2007 och då hade vi 20 studenter med elitidrottsavtal, i idag är det 159 – flest i landet, säger Pernilla Eriksson.

Bedömda faktorer

De faktorer ligger till grund för denna ovetenskapliga ranking är:Tidskriften Idrott & Kunskap

– Elitidrottarens möjligheter till en anpassad studiegång.– Universitetets/Högskolans bredd när det gäller utbildningsutbud.– Träningsförutsättningar och tränarkompetens hos instruktörerna.– Stöd och service när det gäller idrottsmedicin, psykologi, fysiologi och nutrition.
– Annan service som underlättar tillvaron för den elitidrottande studenten.

Bilder: Tidskriften Idrott & Kunskap

Redaktör: Anette Olofsson