"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-20

Umeå-rön om försvarsmekanism:Protein fångar svampinfektion i fälla

NYHET Infektionsforskare vid Umeå universitet påvisar en ny försvarsmekanism mot svampinfektioner. Det är en hittills okänd funktion hos ett protein som nu har publicerats i tidskriften PLoS Pathogens.

Bilden visar en immuncell av typen neutrofil granulocyt. I rött syns proteinet calprotectin som sitter på den "nätfälla" som har bildats på cellytan. Forskarna färgade beståndsdelar av fällan (i grönt och blått) för att påvisa att calprotectinet är bundet där.

Constantin Urban och hans grupp vid laboratoriet för molekylär infektionsmedicin (MIMS), Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, forskar om immunförsvarets reaktion på svampinfektioner. De koncentrerar sig på Candida albicans, en jästsvamp som kan infektera underlivet, tarmarna och de övre luftvägarna. Särskilt personer med nedsatt immunförsvar kan då drabbas av allvarliga infektioner, ibland med livshotande blodförgiftning (sepsis).

Neutrofila granulocyter kallas de blodceller som angriper och bryter ner Candida när den invaderar kroppen. Från tidigare forskningsprojekt visste Constantin Urban att när dessa immunceller upptäcker svampen bildar de en ”fälla” utanför sin cellyta, ett slags fibernät. Candida-cellerna fastnar i nätet och kan brytas ner av substanser som bildas av fibrerna. På ett liknande sätt försvarar sig samma immunceller också mot bakterier som är för stora för att kunna uppslukas.

I den aktuella studien undersöker Constantin Urban tillsammans med tyska kolleger vid Max Planck-institutet för infektionsforskning och universitetet i Münster vilka nedbrytande substanser som egentligen bildas av fiberfällorna.

- Vi hittade 24 olika proteiner, säger Constantin Urban. Men vad vi inte hade väntat oss var den mycket höga andelen av ett speciellt protein, calprotectin.

Calprotectin används idag i klinisk diagnostik som markör, dvs. ett ämne för att via blodprov påvisa inflammationer i kroppen. Proteinet är normalt inneslutet i immuncellerna och det är känt att det bildas vid immunreaktioner - men att det slussas ut från immuncellerna till fällorna är nya rön.

Infektionsforskarna i Umeå kunde visa att calprotectinet utsöndras av fibrerna och sitter fast på dem där det ser till att Candida-cellerna fastnar för att sedan brytas ner av andra antimikrobiella substanser. Det här är en hittills okänd funktion som calprotectin har i immunförsvaret.

Personer med nedsatt immunförsvar har lägre halter neutrofila granulocyter i blodet och därmed också lägre halter av calprotectin.

- Det är en orsak till att jästsvampen kan spridas i större utsträckning hos sådana patienter. Ett lägre antal neutrofila granulocyter minskar chansen att jästsvampar går i fällan, säger Urban.

En mus som inte kan bilda calprotectin i sina neutrofila immuncellers nätfällor kan inte hellre försvara sig mot svampinfektioner, vilket är ett tydligt bevis att utsöndring av detta protein är en nyckelmekanism för att immunsystemet ska kunna försvara sig mot svampinfektioner. Det kan också vara nyckeln till nya läkemedel, säger Constantin Urban som nu också vill samarbeta med kliniska forskare kring svampinfektioner.

För mer information, kontakta gärna Dr. Constantin Urban (helst engelskspråkig), The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå universitet,
Tel. 090-785 0806, e-post Constantin.urban@mims.umu.se

Referens:
CF Urban, D. Ermert, M. Schmid. U. Abu-Abed, C. Goosmann, W. Nacken, V. Brinkmann, P. R. Jungblut, A. Zychlinsky: Neutrophil extracellular traps contain Calprotectin, a cytosolic protein complex involved in host defense against Candida albicans. PLOS Pathogens Vol. 5 (10): 1-18.

Redaktör: Eva-Maria Diehl