"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-10

Umeå-rön om regleringen av RNA

NYHET Viktiga rön om hur RNA-molekylerna i arvsmassan regleras publiceras nu i tidskriften Molecular Cell av Tracy Nissan, gästforskare vid Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet.

Den genetiska informationen för allt levande finns i arvsmassans gener i cellerna. Generna består av DNA-molekyler, som via avläsningsmolekylen RNA används som mall för att producera de proteiner som utför allt arbete i cellen.

Stabiliteten hos RNA har en central och viktig roll för den genetiska avläsningen och dess omprogrammering och tillverkning av proteiner. Mycket är oklart på detta forskningsområde på grund av dess komplexitet, men det har länge varit känt att det finns flera olika proteiner som reglerar RNA:s livslängd. Dessa reglerproteiner är inte bara viktiga i sin normala funktion utan har också en roll vid cancer, då de RNA- reglerande proteinerna kan vara överuttryckta. Det ger förändrad produktion av oönskade proteiner, vilket kan medföra tillväxt av tumörer. En annan medicinsk roll för RNA-reglerande proteiner är att de behövs vid produktionen av båda farliga och ofarliga virus vid infektioner hos människor, ett exempel är viruset Hepatitis C. Mot den bakgrunden kan de här proteinerna vara användbara för utveckling av läkemedel mot virus. Därför att det viktigt att undersöka de bakomliggande mekanismerna för hur de fungerar.

I artikeln beskriver Tracy Nissan tillsammans med forskare från USA för första gången hur dessa proteiner arbetar för att reglera RNA. Genom systematiska undersökningar av deras funktion i jästceller visar författarna att reglerproteinerna kan delas in i olika grupper utifrån deras respektive uppgift i cellen. Förståelsen för dessa olika funktioner ger inblick i sammanhang som utvecklingsbiologi, cancerutveckling och virusinfektioner, och medför möjligheter för att utveckla nya medel mot dessa proteiner.

För mer information, kontakta gärna gästuniversitetslektor Tracy Nissan (engelskspråkig), Inst. för molekylärbiologi, tel. 090-785 08 18
e-post tracy.nissan@molbiol.umu.se

Referens
Nissan et al. Decapping Activators in Saccharomyces cerevisiae Act by Multiple Mechanisms. Molecular cell (2010) vol. 39: 773-783
Länk till artikeln