"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-08

Umeå-rön om tidig fosterutveckling

NYHET Nya rön om hur utvecklingen av embryon hos människor och djur går till publiceras nu i tidskriften EMBO Reports av forskare vid Umeå universitet.

För fosterutvecklingen hos däggdjur är vissa faktorer från mammans sida extremt viktiga eftersom molekyler som finns i äggcellen redan innan den är befruktad har avgörande betydelse för att generna i det begynnande fostret, embryot, ska kunna uttryckas. Det finns en handfull sådana MEF:s (maternal effect factors), men deras funktioner och hur de regleras är endast delvis känt.

En studie som utförts av Wenjing Zheng, doktorand i Professor Kui Lius forskargrupp vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik visar nu att PI3-kinas-signalvägen från ägget har en viktig styrfunktion under den tidiga embryonalutvecklingen. När en nyckelgen från den här signalvägen, Pdk1, tas bort från moderns ägg hejdas embryots utveckling redan i tvåcellsstadiet. Att Pdk1-genen fortfarande finns i spermien som befruktar ägget spelar här ingen roll eftersom den inte uttrycks då. För att embryonalutvecklingen ska kunna fortsätta krävs att PI3-signalvägen återställs vilket Kui Lius forskagrupp tidigare visat att man kan göra genom att ta bort en negativ styrfaktor, Pten (publicerat i tidskriften Science).

Forskargruppen tror att den nya upptäckten kan få praktisk användning, t.ex. genom att göra det möjligt att förbättra embryonalutvecklingen hos människor som har problem att få barn och för att rädda utrotningshotade djurarter. Pdk1 och Pten är enzymer, och det är inte svårt att förstärka eller förhindra deras funktioner med hjälp av små, speciellt framställda molekyler som kan användas som läkemedel. De nya kunskaperna kan också komma till användning för att få fram embryonala stamceller.

För mer information, kontakta gärna Kui Liu på:090-786 77 62
kui.liu@medchem.umu.se

Länk till artikeln (öppnas i nytt fönster):
http://www.nature.com/embor/journal/vaop/ncurrent/abs/embor2010144.html

Redaktör: Bertil Born