"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-15

Umeå-rön visar hur magsårsbakterien håller greppet

NYHET Genom att göra en omfördelning i sin arvsmassa kan Helicobacter-bakterien skaffa förmågan att binda sig till magslemhinnan. En forskargrupp i Umeå visar nu hur det går till.

Hälften av världens befolkning beräknas vara infekterad med Helicobacter pylori. Infektionen kan ge upphov till sjukdomar som magkatarr, magsår och ibland magcancer. En viktig faktor för att bakterien skall kunna orsaka en ofta livslång infektion är dess förmåga att fästa till magslemhinnan. Man har tidigare visat att magsårsbakterier från patienter med magsår oftare har förmågan att vidhäfta till magslemhinnan än dem som isolerats från personer som inte utvecklat sjukdom.

I tidskriften Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) visar nu Anna Arnqvists forskargrupp vid Umeå universitet att de Helicobacter-bakterier som inte kan binda till magen kan förvärva denna egenskap genom en rockad av den egna arvsmassan: En tyst gen som kodar för den bindande förmågan kopieras och integreras i en annan aktiv gen. Denna förflyttning av arvsanlaget till en annan plats på kromosomen medför att bakterien kan fästa till magslemhinnan.

Bakteriens förmåga att förankra sig till magslemhinnan är inte bara en fördel, eftersom den då samtidigt riskerar att utplånas av immunförsvaret. Därför kan bakterien anpassa sin vidhäftande förmåga till omgivningen i magen så att den omväxlande fäster och släpper taget. I studien visar Umeåforskarna på ytterligare en mekanism som bakterien kan använda för att slå av och på bindningen. Dessa upptäckter visar mekanismer som bidrar till magsårsbakteriens flexibilitet och stora anpassningsförmåga. Upptäckterna är en viktig bit till det omfattande pusslet med att förstå hur bakterien kan överleva och orsaka en ihärdig infektion.

Forskargruppen består av Anna Arnqvist och doktoranderna Anna Bäckström och Carina Lundberg. Arbetet har gjorts i samarbete med Thomas Borén, Umeå universitet samt Dangeruta Kersulyte och Douglas E. Berg vid Washington University, St Louis, USA.

Referens: Metastability of Helicobacter pylori bab adhesin genes and dynamics in Lewis b antigen binding A Bäckström; C Lundberg; T Borén; A Arnqvist Umeå University; D Kersulyte; D E. Berg, Washington University. PNAS Online Early Edition, November 15th, 2004

För mer information, kontakta Anna Arnqvist, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, tel. 090-786 94 12, mobil: 070-636 99 83, e-post: anna.arnqvist@medchem.umu.se

Redaktör: Hans Fällman