"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-06

Umeå School of Education

NYHET Det har varit rätt snabba ryck. Under våren och sommaren togs bland annat beslut om att lägga ned lärarfakulteten, att flytta ut fakultetens fem institutioner till närmast berörd fakultet samt att utse en ny styrelse och en föreståndare. Och den 26 augusti utsågs nuvarande dekanus för lärarfakulteten, Björn Åstrand, till rektor för Umeå School of Education för den kommande treårsperioden.

– Under hösten har mottagande fakulteter ett viktigt ansvar för att ta emot och integrera lärarinstitutionerna. Vi har också tillsatt en grupp under ledning av professor Rune Åberg som ska samordna det hela ur ett universitetsgemensamt perspektiv. Allt ska återrapporteras till universitetsstyrelsen i november, säger universitetsdirektör Lars Lustig En annan arbetsgrupp, ledd av professor Johan Lithner, ser över forskningen inom området inför en stor forskningssatsning inom områden som bedömts som starka eller lovande.
– Dels finns en trend att satsa på excellens, men vi måste också säkerställa forskning om väsentliga delar av vad lärarutbildningen berör. Forskningen måste alltså ha både bredd och spets, konstaterar Lars Lustig.

Umeå förändrar mest

Landets lärarutbildningar står överlag inför utmaningar de kommande åren. Vid Högskoleverkets utvärdering ifrågasattes examensrätten vid hela 10 av de 26 lärosäten som bedömts (Umeå klarade sig dock bra). I skrivande stund utreds lärarutbildningen dessutom av Sigbrit Franke, som ska lämna sitt förslag senare i höst – ett förslag som kan innebära att alla lärosäten måste ansöka om examensrätt på nytt. Hon lär inte heller nöja sig med krav på forskningsanknytning, utan vill se en forskningsbaserad lärarutbildning.
– Förutom Umeå är det såvitt jag vet bara i Stockholm några mer radikala förändringar gjorts. Där flyttades Lärarhögskolan in i Stockholms universitet i samband med sistlidna årsskifte. Företrädare för Stockholms universitet var på studiebesök hos oss för ett par veckor sedan, och man var klart imponerad av vårt arbete, berättar Lars Lustig.

Forskningssatsning

Nästa viktiga hållpunkt för förändringen är årsskiftet, den 1 januari 2009. Då läggs lärarfakulteten ned, School of Education startas och institutionerna flyttar till sina nya fakulteter. Hur mycket förändringarna kommer att märkas under hösten är svårt att säga, menar Lars Lustig. – Å ena sidan får vi en förändring, men å andra sidan har vi att ta hänsyn till en av Umeå universitets största utbildningar, som måste fungera. Studenterna ska inte behöva märka något negativt.
– Vi ska förstås också ta hänsyn till den oro som kan uppstå bland personalen, även om det inte är aktuellt med några neddragningar. Detta är ju inte framsprunget ur något behov av besparingar – tvärtom kommer vi inom kort att lansera en av de absolut största forsknings- och kompetenssatsningar Umeå universitet gjort någonsin, alla kategorier!

Bild Mattias Pettersson

Redaktör: Michael Nordvall