"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-24

Umeå School of Educations pedagogiska pris

NYHET Umeå School of Educations pedagogiska pris 2009 går till lärarna i arbetslaget för inriktningen Naturvetenskap I-III inom lärarprogrammet.

Arbetslaget består av universitetslärarna Anders Berg, Karolina Broman, Rolf Engh, Astrid Hallman, Annika Kjellsson Lind, Helena Näs, Helge Samberg, Erik Sturesson och Krister Ödmark.

Lärarstudenterna som nominerat till priset menar att mottagarna av priset är sådana lärare ”som man önskar att man en gång blir.” Arbetslagets undervisning är på många olika sätt inspirerande för studenterna. En av lärarlagets förtjänster är att undervisningen och examinationen inte bara är variationsrik utan även utgör en välkomponerad helhet på ett förebildligt sätt.

Undervisningen som lärarlaget bedriver är också framgångsrikt baserat på forskning. Genom en mångfald referenser och inslag, får studenterna en upplevelse av forskning och forskningens betydelse. Detta har samtidigt förstärkts genom den ämnesexpertis från olika institutioner som knutits till lärarlaget. Därigenom visas utbildningens forskningsbas på ett tydligt sätt.

De studerande känner sig sedda och uppskattade på grund av arbetslagets starka engagemang. Det medvetna arbetet med att utveckla studerandegruppens inre kommunikation samt stödjande aktiviteter mellan olika årskullar har medfört att de utvecklats såväl ämnesmässigt och ämnesdidaktiskt som socialt.

– Det är mycket roligt att få ett sånt här kvitto på att det vi gör uppskattas av studenterna. Vi hoppas att fler blivande lärare ska välja att utbilda sig med inriktning mot naturvetenskap och i sin tur väcka skolelevernas nyfikenhet på ämnet, säger Karolina Broman.

Prissumman är 25 000 kronor och priset utdelas Umeå universitets vårpromotion den 30 maj 2009.

Kontaktuppgifter:

Anders Berg, universitetslektor, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap Telefon: 090-786 99 74, 073-620 50 60
Karolina Broman, doktorand, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap Telefon: 090-786 95 81, 070-341 63 43
Erik Sturesson, universitetsadjunkt, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap
Telefon: 090-786 71 27