"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2003-11-06

Umeå-sociolog får Vetenskapsrådets stöd till ledande forskare

NYHET Vetenskapsrådets ”Långsiktigt stöd till ledande forskare” har tilldelats Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitet. Stödet är en nyinrättad finansieringsform och ges till forskare som bedöms ha bidragit på avgörande sätt till sitt ämnesområdes utveckling och ha potential för att även fortsättningsvis bedriva spetsforskning på området. Svallfors och ett tiotal andra svenska forskare inom samhällsvetenskap och humaniora har tilldelats stödet.

– Jag är naturligtvis glad över det här stödet, säger Stefan Svallfors.

För Svallfors innebär stödet att Vetenskapsrådet betalar halva hans lön under de kommande sex åren.
– Förutom att det ger bättre möjligheter att stärka institutionens forskning på området är det också ett erkännande av mina egna insatser, och sådant känns ju alltid roligt. Men jag tror också att det måste ses som ett tecken på att sociologiska institutionen i Umeå är en bra forskningsmiljö. Vetenskapliga landvinningar är i allt väsentligt en kollektiv insats och jag har turen att verka i en god institutionell miljö, säger Svallfors med ett glatt leende.

Stefan Svallfors forskning berör framförallt jämförande studier av människors åsikter och värderingar i olika samhällsfrågor. Han leder för närvarande de svenska delarna av två större länderjämförande undersökningar, International Social Survey Program och European Social Survey. I dessa jämförs samhällsmedborgarnas attityder i olika industriländer med avsikt att studera hur nationalstatliga förhållanden inverkar både på levnadsförhållanden men också på åsikter och värderingar.

För närvarande är Svallfors sysselsatt med att skriva en bok om klasskillnader i åsikter. Sverige jämförs här med Storbritannien, Tyskland och USA och ett av syftena med studien är att se hur och varför klasskillnader i attityder skiljer sig mellan länderna.– Det finns en utbredd missuppfattning om att Sverige skulle vara ”det klasslösa samhället” och att det här råder speciellt stor samstämmighet mellan olika samhällsmedborgare, menar Svallfors och fortsätter:
– Men i själva verket så är klasskillnader i åsikter oftast större i Sverige än i de andra länderna. Hur detta ska förstås och förklaras är något som utreds i boken, som blir klar under nästa år.

Vill du veta mer? Kontakta gärna professor Stefan Svallfors på:

Stefan Svallfors, sociologiska institutionen, Umeå universitetTel: 090- 786 55 60
E-post: stefan.svallfors@soc.umu.se

Redaktör: Anna-Karin Boström