"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-07

Umeå stod värd för klimatfokus

NYHET Klimatet stod i fokus när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning besökte Umeå universitet den 7 juni. Seminariet hölls som en del av den nationella seminarieserien Kunskap i samverkan. Hela seminariet går att se i efterhand.

Minister Helene Hellmark Knutsson i samtal med Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, och Erland Mårald, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Foto: Mattias Pettersson

– Umeå universitet känns som en naturlig plats för det här klimatseminariet bland annat eftersom ni har ett så viktigt strategiskt forskningsområde, Ecochange, som rör havsmiljöforskning i samverkan med SLU och Linnéuniversitetet. Det är ett utmärkt exempel på hur vi kan vara ledande inom klimat och miljöområdet, sa Helene Hellmark Knutsson vid sitt öppningsanförande vid seminariet.

Klimat i fokus är ett seminarium som utgör en del av den nationella seminarieserien Kunskap i samverkan. Det har utgångspunkt i den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterade 2016.

Ett femtiotal personer lyssnade även när Jan Karlsson, Kelly de Bruin, Maria Nilsson och Erland Mårald, forskarrepresentanter från Umeå universitets fyra fakulteter, berättade mer om sin forskning på ämnen klimat och hälsa, samt klimatpolicy. Därefter höll Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, i ett panelsamtal mellan Margareta Rönngren, kommunalråd för Umeå kommun; Eva Mikaelsson, enhetschef miljöanalysenheten; Anders E. Johansson, vd för Polarbröd AB; och Michael Lindblad, ordförande Såhkie.

Andra ämnen som kommer att presenteras i seminarieserien på andra orter under året är digitalisering, hälsa och life science, livslångt lärande och kompetensförsörjning, samt inkluderande och hållbara samhällen.

Seminariet på film

Sändningen från Vardagsrummet i Humanisthuset från 7 juni 2017. Sändningen fick klippas på grund av tekniska problem och visas därför i tre delar:

Se introduktionen av Hans Adolfsson (start vid 19:00)Därefter Helene Hellmark Knutssons inledning

Resterande del av seminariet:

Tider i sändningen för de olika föredragen (i Bambuser ovan):

21:50
Peter Sköld, klimatambassadör Västerbotten, professor vid Umeå universitet

25:20Vad händer i Arktis när klimatet blir varmare?
Jan Karlsson, professor, Climate Impacts Research Centre (CIRC), Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

42:45Using Integrated Assessment models to investigate climate change impacts and policie
Kelly de Bruin, universitetsadjunkt, Handelshögskolan Umeå universitet och Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)

59:15Klimatförändringar och hälsa – forskning och samverkan från global till lokal nivå
Maria Nilsson, docent, Epidemiologi och global hälsa, Centrum för global hälsoforskning, Umeå universitet

01:21:00Att göra klimatfrågan mänskligt greppbar
Erland Mårald, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

01:56:30
Panelsamtal  Moderator: Ola Nordebo, politisk chefredaktör, Västerbottens Kuriren
Margareta Rönngren, 2:e vice ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun
Eva Mikaelsson, enhetschef, miljöanalysenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
Anders E. Johansson, vd, Polarbröd AB
Michael Lindblad, ordförande, Såhkie (Umeå Sameförening)

Programmet i sin helhet

För frågor om seminariet, kontakta gärna:

Malin Larsson, rektors samordnareTelefon: 090-786 71 08
E-post: malin.larsson@umu.se

Redaktör: Anna Lawrence