"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-10

Umeå Studentkår: Vårens Kempeomgång är avslutad

NYHET Umeå studentkår utlyser två gånger per år stipendier ur Kempefonden med syftet att stödja doktorandernas forskning vid Umeå universitet. Kraven är naturligtvis att forskningen bedrivs på hög vetenskaplig nivå och medlen går i första hand till studenter i början av sin forskarkarriär.

I vår har styrelsen för stiftelsen tagit emot totalt 105 ansökningar, varav 58 beviljades stipendier på totalt 757 000 kronor. Detta är en kraftig ökning från höstens 75 ansökningar.

- Det är oerhört kul att en så viktig stiftelse som Kempefonden kan fortsätta vara attraktivt för forskarstudenterna även efter kårobligatoriets avskaffande. Ett av kraven för att få söka är att den sökande är medlem i någon av kårerna vid Umeå universitet och vi ser detta som ett mycket starkt värde i kårmedlemskapet för doktorander, säger Zakarias Pante, ordförande för Umeå studentkår.

Styrelsen vill särskilt uppmärksamma en sökande, Cynthia Anticona, vars forskningsområde handlar om varför befolkningen längs Corrientes älvdal i Peru uppvisar förhöjda halter av tungmetallerna kadmium och bly. Genom att undersöka olika möjliga källor, levnadsvanor hos befolkningen och identifiera olika riskfaktorer, är målet med hennes forskning att komma fram till strategier som gör att denna tungmetallexponering minskar. Cynthias forskning tyder på att de höga bly- och kadmiumhalterna i området orsakas av oförsiktig hantering av metallerna både i samband med fiske och i samband med att mat tillagas av djur som skjutits med blyhagel.

Detta är ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Umeå universitet, de regionala hälsovårdsmyndigheterna i Loreto, Peru, och federationen för ursprungsbefolkningar i Corrientes älvdal, och Cynthia kommer nu att resa till Peru för att dels samla mera information och dels informera de lokala myndigheterna om sina forskningsresultat.

Zakarias fortsätter:
- Projekt som den granskning av tungmetallexponering som Cynthia planerar att genomföra visar på den viktiga forskning som i dagsläget bedrivs vid Umeå universitet och hur viktigt det är att stiftelser som Kempefonden existerar.

Presskontakt:Zakarias PanteKårordförande070-686 90 10
ordf@umeastudentkar.seumeastudentkar.se

Redaktör: Annica Höglund