"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-16

Umeå universitet bakom ny nationell branschförening inom 3D-printing

NYHET Umeå universitet är med i styrelsen för en svensk branschförening med syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning – en teknik som förutspås leda till nästa industriella revolution. Universitetet är också en av initiativtagarna till att föreningen Sveat nu breddas med fler medlemmar.

Foto: Stratasys

– Framtiden ser verkligen ljus ut för den nya tekniken och Sverige har alla förutsättningar att inta en ledande position på området om vi arbetar tillsammans, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan vid Umeå universitet.

Hon var en av dem som i förra året ledde och koordinerade arbetet med att ta fram en nationell forsknings- och innovationsagenda på området, tillsammans med ett 50-tal företag, lärosäten och institut i Sverige. I agendan identifieras vilka möjligheter och utmaningar som finns, och vilka insatser som behövs för att nå det gemensamma målet – att göra landets industrier och människor ledande konkurrenskraft inom additiv tillverkning och 3D-utskrift. Agendaarbetet är en av grunderna till att branschföreningen Sveat (Svensk additiv tillverkning) nu beslutat att öppna sina dörrar för fler och nya medlemmar.

Mats Falck, Umeå universitet.

– Alla organisationer som på något sätt producerar, utvecklar, utbildar i, informerar om eller använder 3D-printing är välkomna som medlemmar, säger Mats Falck, Umeå universitets representant i föreningens styrelse.

Arbetet i föreningen delas in i olika arbetsgrupper med sina speciella ansvarsområden - exempelvis industriella applikationer, utbildning, forskning, spridning av additiv tillverkningsteknik och försäljning av produkter relaterade till additiv tillverkning.

– Vi hoppas kunna utveckla engagemanget och konkurrenskraften i landet genom att sprida information och kunskap om den nya tekniken på ett bättre sätt, säger Mats Falck.

Han konstaterar också området är mycket hett för Umeå universitet med stora satsningar på området, till exempel inom ramen för universitetets innovationsmiljö Sliperiet och dess FabLab. Eller genom olika projekt som det av EU:s strukturfonder finansierade projektet +Project, vilket har som mål att 3D-utskriva hus i trä.

Om additiv tillverkning:

Additiv tillverkning är en teknik där tillverkning sker i lager på lager utan extra kostnader för individanpassning och utan några restriktioner på form hos det producerade objektet. Tekniken kommer sannolikt att påverka och förändra både samhället och industrin på ett genomgripande sätt. Genom att tekniken erbjuder en möjlighet för individer att testa sina idéer och producera fysiska objekt på ett kostnadseffektivt sätt spås tekniken bland annat förändra vårt sätt att designa, producera och konsumera varor och tjänster.

Mer information:

SveatNationell agenda ska göra Sverige ledande på 3D-printing 

Workshop i Umeå i oktober

Den 7–10 oktober arrangeras, i samarbete mellan GE Healtcare och Umeå universitet, GE Umeå Garage vid Sliperiet. Umeå-garaget är en del av en global turné med seminarier och prova-på-aktiviteter inom till exempel additiv tillverkning.
Läs mer i programmet

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mats FalckTelefon: 090-786 58 69, 070-214 40 40
E-post: mats.falck@umu.sePressbilder på Mats Falck

Redaktör: Camilla Bergvall