"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-20

Umeå universitet, behåller den nuvarande betygsskalan – inför inte ECTS-betyg

NYHET Vid dagens rektorsmöte beslutades det att Umeå universitet ska behålla den nuvarande betygsskalan: underkänd, godkänd och välgodkänd och inte införa den sjugradiga europeiska ECTS-skalan.

Frågan om betygssystem har diskuterats inom ramen för den så kallade Bolognaprocessen, oftast under benämningen ECTS-betyg (European Credit Transfer System).

– Det råder en överväldigande enighet inom universitetet, såväl bland lärare som bland studenter, om att behålla den betygskala vi har, säger Åsa Bergenheim prorektor för grund- och forskarutbildning.

Liksom tidigare kommer det att finnas möjligheter för enskilda kurser och program som behöver tillämpa en annan betygskala att ansöka om dispens.

– En generell övergång till en sjugradig skala skulle få avsevärda negativa konsekvenser för vårt sätt att arbeta – vi vill värna om vår pedagogiska kvalitet och studenternas studiesociala situation, fortsätter Bergenheim.

Studenter som vill kan få sitt betyg översatt till ECTS-betyg. Ett VG motsvaras då av ett A, ett G av ett C och ett U översätts till Fx. Det är frivilligt för universiteten och högskolorna att byta betygssystem. Sju lärosäten bland landets 39 universitet och högskolor har bestämt sig för att gå över till det nya betygssystemet. Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga tekniska högskolan, KTH, börjar ge sjugradiga betyg till alla studenter i höst, medan Stockholms universitet byter till den så kallade ECTS-skalan nästa år.

Kontaktperson: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning, Umeå universitetTel: 090-786 62 46 Mobil: 0702-58 88 29 

E-post aasa.bergenheim@adm.umu.se


Redaktör: Carina Dahlberg