"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-27

Umeå universitet blir nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi

NYHET Umeå universitet blir en nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi av högsta klass tack vare bidrag på totalt 57 miljoner kronor. Forskare från hela landet kommer att kunna använda teknikerna för forskning, bland annat för detaljerade studier av mikroorganismer som orsakar infektionssjukdomar.

– Sverige behöver en nationell plattform med elektronmikroskopi av högsta klass för att möta framtida behov av visualisering inom medicinsk, kemisk och biologisk forskning. Umeå kommer nu att bli en central nod i ett nationellt nätverk av forskargrupper som gemensamt arbetar för att förbättra metoderna. Det är förstås inte bara en styrka för våra forskare utan också för universitetet som helhet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar 37 miljoner kronor för att utveckla plattformen. Huvudsökande är Bernt Eric Uhlin och Linda Sandblad, Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), som tillsammans med kollegor vid Umeå universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram planerna för en nationell plattform i Umeå.

Umeå universitet stödjer också satsningen med ytterligare 15 miljoner kronor. Dessutom bidrar Kempestiftelserna med fem miljoner kronor, vilket möjliggör införskaffandet av den mest avancerade och kraftfulla utrustningen för elektronmikroskopi.  

– Tack vare anslagen kommer vi att kunna göra en rejäl uppgradering av vår befintliga teknik. Vi kommer till exempel att kunna ta fram 3D-bilder med bästa tänkbara förstoring av molekylära detaljer i bakterier och andra celler, berättar Linda Sandblad, gruppledare vid UCMR och föreståndare för Umeå Core Facility Electron Microscopy (UCEM), som finns i universitetets Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) där den nya utrustningen kommer att ingå.

– De nya anslagen stärker ytterligare forskningsmiljön vid Umeå universitet och kommer att förbättra samarbeten både lokalt och nationellt över fakultets-och universitetsgränser. Det kommer förhoppningsvis även i också att hjälpa oss attrahera fler toppforskare till Umeå, säger Per Gardeström, professor och vetenskaplig samordnare för KBC.

Anslaget kommer att användas för att förbättra två olika tekniker. Den ena tekniken kallas kryo-elektronmikroskopi och den gör det möjligt att studera naturens minsta byggstenar – till exempel proteiner och lipidmembran – såsom de uppträder i sin naturliga vattenlösliga miljö. Upplösningen är på atomnivå. Med hjälp av den andra tekniken, elektrontomografi, går det att visualisera och analysera ett prov tredimensionellt. Här kan ett prov med exempelvis bakteriers cytoskelett roteras i elektronmikroskopet och avbildas i olika vinklar.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få möjlighet att etablera en nationell resurs här för forskning som använder sig av avancerad elektronmikroskopi, säger Bernt Eric Uhlin, professor i medicinsk mikrobiologi och föreståndare för MIMS (Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden) som är den svenska noden i det nordiska EMBL-samarbetet för molekylärmedicinsk forskning med stöd från Vetenskapsrådet.

– Genom att visualisera proteinkomplex och membranstrukturer lär vi oss hur de är uppbyggda samt vilka mekanismer och funktioner de uppfyller i cellen, berättar Bernt Eric Uhlin.

Två nya elektronmikroskop och utrustning för tomografi kommer att köpas in till den nationella plattformen tack vare de nya anslagen. Teknikerna kommer att bli mycket betydelsefulla för ett stort antal forskningsprojekt som bedrivs vid landets universitet och stärker ytterligare de internationella centrumbildningarna i Umeå: UCMR, MIMS, Bio4Energy och Umeå Plant Science Centre (UPSC) med Berzelius Centre for Forest Biotechnology.

Läs mer

Umeå Core Facility Electron MicroscopyPressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Pressbilder

Porträttbild av Bernt Eric UhlinPorträttbild av Linda SandbladPressbild från Umeå Core Facility Electron Microscopy

För ytterligare information, kontakta gärna:

Bernt Eric Uhlin, professor vid institutionen för molekylärbiologi, vetenskaplig koordinator för UCMR och föreståndare för MIMS, Umeå universitet.
E-post: bernt.eric.uhlin@molbiol.umu.se

Linda Sandblad, forskarassistent vid institutionen för molekylärbiologi, gruppledare vid UCMR, Umeå universitet.
E-post: linda.sandblad@molbiol.umu.se

Nationella partner och medsökande

Rishikesh Bhalerao, professor
Umeå Plant Science Centre, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Stefan Björklund, professor
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet

Markus Grebe, professor
Umeå Plant Science Centre, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet

Vasili Hauryliuk, docent
Gruppledare MIMS, Umeå universitet

Richard Lundmark
Gruppledare MIMS, Umeå universitet

Ruth Palmer, professor
Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet

Elisabeth Sauer-Eriksson, professor
Kemiska institutionen, Umeå universitet

Sun Nyunt Wai, professor
Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet

Nora Ausmees, assoc. professor,
Biologiska institutionen, molekylär cellbiologi, Lunds universitet

Birgitta Henriques-Normark, professor
Karolinska institutet, Stockholm

Karl-Eric Magnusson, professor
Institutionen för medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet

Redaktör: Karin Wikman